Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10.8. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10.8. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 10. 8. 2015

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2015
+ informace výboru OK
- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1.- 30.6. 2015.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 404 905,- Kč = 49% %
- odborná činnost celkem 127 365,- Kč = 56 %
celkem režie + odb. činnost 2015 708 371,- Kč = 52 % (limit 50%)
Celkem plán roku 2015 = 1 370 000,00 Kč

Informace pro budoucí delegáty Shromáždění delegátů 2016.
Shromáždění delegátů 2016 bude 19. 3. 2016 v hotelu Pyramida, Praha 6 Bělohorská 125/24, Praha 6
Výbor OK ČKAIT schválil příspěvek ve výši 500 Kč na odbornou exkurzi
pro Ing. Viktora Weilguny do Berlína (10. - 13. září 2015).
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 18. června
19. června, Chomutov Depozitář NTM
Účast na vernisáži Dne otevřených dveří depozitáře organizované NTM Praha.
22. června, Praha - Asociace inovačního podnikání
Jednání vedení AIP.
24. června, Praha Nadace ABF
První den konference BIM.
25. června, Praha Sokolská 15
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
29. června, Klášter Teplá
Jednání spolu s pí Jágrovou s představiteli Kláštera, hotelu a starostou města Teplá. Téma 22. Adventní setkání 4.12.2015 v Teplé.
1.července, Praha ČKAIT
Pracovní jednání – příprava definitivního programu konference Brownfieldy Třebíč.
3. července, Mnichov
Účast na oslavách 25 let trvání Bavorské inženýrské komory spolu s Prof. Maternou. 25. výročí Bavorské inženýrské komory.
9. července, Erfurt
Návštěva Inženýrské komory Thüringen spolu s Ing. Chromým – 25 let trvání komory.
14. července, Praha Děčín, Industriální stopy
Jednání s projektantem a majitelem Pivovaru Děčín - multifunkční zařízení.
15. července, Praha Sokolská 15
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
4. srpna, Praha NTM
Vernisáž výstavy Přehradní stavitelství v Národním technickém muzeu.
6. srpna, Praha, Sokolská 15
Řádné zasedání exekutivy ČSSI.
10. srpna, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.
2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
13. srpna, Brno
Řádné zasedání redakční rady Z+i (pro číslo 4-2015 + IK 2016).
17. srpna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví (číslo 8-2015).
27. srpna, Kočovce (Slovensko)
Zasedání představitelů regionálních inženýrských organizací zemí V4 – Karlovy Vary, Ostrava, Krakov, Košice, Trnava v termínu 27.- 29. srpna. Jedná se o takzvanou Malou V4.
Delegace OK ČKAIT KV: Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Svatopluk Zídek.
Delegace OP ČSSI KV: Ing. Jarmila Korbelářová, Ing. Jaroslav Korbelář.
4. září, Český Krumlov
Slavnostní zahájení Dnů Evropského dědictví, Hlavním pořadatelem je Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, jehož je ČKAIT přidruženým členem.
14. září, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.
21. září 2015
Kontrola deníku AO – v průběhu měsíce srpna bude pozváno 20 osob – zajistí pí Jágrová.
2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
ve 2. pololetí 2015
17. 9.2015 Spoje betonových konstrukcí, nosník DELTABEAM a bezprůvlakové
stropy,
přednášející: Ing. Lumír Blažek, Peikko Slovakia s.r.o.
24.9.-29.10. Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti
přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák
Jedná se o e-learningový kurz, který byl již úspěšně uspořádán
v minulém roce.
20.10.2015 Hydroizolace – Lepení obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény
a wellness – balkonové systémy PCI
přednášející: Ing. Petr Obraz, PCI
5.11.2015 Budovy s téměř nulovou spotřebou tepla
přednášející:
Ing. arch. Josef Smola (požadavky na přípravu a umístění stavby a na
architektonické řešení)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (požadavky na řešení stavební části
stavby
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (požadavky na technické zařízení budov
a možnosti a způsoby využití obnovitelných zdrojů)
1.12.2015 Stavební zákon – Umisťování a povolování staveb po novele
stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
přednášející: JUDr. Vladimír Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj
4.12.2015 22. Adventní setkání v Teplé
(pořádá OK ČKAIT a OP ČSSI Karlovy Vary ve spolupráci
s OK ČKAIT v Plzni a Ústí nad Labem a OP ČSSI v Ústí nad Labem)
na programu je vystoupení Kvarteta Plzeňské filharmonie
+ prohlídka zrekonstruovaných částí Kláštera v Teplé
Cena vstupenky byla stanovena na 500 Kč (vč. 21 % DPH) za osobu.

18. 08. 2015