Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11. 9. 2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11. 9. 2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11. 9. 2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 14. 8. 2017
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary – bude doplněno po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1- / 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 591 313 Kč = 66 %
- odborná činnost celkem 295 662 Kč = 61 %
celkem režie + odborná činnost 886 975 Kč = 64 % (plán 66,67 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 14. srpna 2017
Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
Jubileum paní Marie Tomanové – 80 let (22. 8.) výbor schválil udělení Pamětního listu
předsedy ČKAIT – v předstihu zajistil Ing. Zídek. Pamětní list bude předán na příští
výborové schůzi dne 11. září v 16 hodin.
16. srpna, Praha ČKAIT
Projednání financování příštích ročníků konference Městské inženýrství za účasti Ing. Křeček, Ing. Hnízdil, Ph.D. a Ing. Zídek
16. srpna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
17. srpna, Praha ČSSI
Exekutiva ČSSI
22.srpna, Praha ČSSI
Zasedání výboru „Industriálních stop“. Příprava konference březen 2018 na veletrhu „Památky“.
23. srpna, Karlovy vary, Krajský úřad
Jednání s radním Karlovarského kraje Ing. Janů o pořádání příštího ročníku konference MI KV v Chebu.
24.- 27. Bachledówka (PL)
Tradiční setkání „Malé V 4“ za účasti delegace OK ČKAIT + OP ČSSI (Ing. Pospíšil, Ing. Potůček, Ing. Zídek, Ing. Korbelář, Ing. Korbelářová).
30. srpna , Praha ČKAIT
Jednání přípravného výboru „Stavby století (1918 – 2018) “
5.- 6. září ČKAIT Ostrava
Řádné jednání Rady pro rozvoj profese.
8. září, Chrudim
Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví
11. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT, dostavilo se 8 členů, 8 se řádně omluvilo, 4 členové se neomluvili – nepřítomní budou pozváni na další termín kontroly.
11. září, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
11. září, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
12. září, Krajská knihovna Karlovarského kraje
Seminář CŽV - BIM v dopravních stavbách
přednášející: Ing. arch. Petr Vaněk, Ing. Štěpánka Tomanová – CzBIM; Ing. Josef Žák - FSv ČVUT Praha; Ing. Petr Tomáš - Mott MacDonald.
12. září, Praha ČKAIT
Jednání celostátního přípravného výboru Soutěže škol 2018 (předseda poroty Ing. Kuneš, CSc.).
12. září, Plasy CSD NTM
Vernisáž výstavy Příběh vizionáře
13. září, Karlovy Vary, čistírna odpadních vod
Exkurze do čistírny odpadních vod v Karlových Varech, pořadatel OP ČSSI KV.
14. září, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT
18. září, Praha AIP
Řádné zasedání vedení AIP.
20. srpna, Praha výstavní areál ABF Letňany
Technologické fórum, mimo jiné za účasti ministryně Ing. K. Šlechtové a předsedy ČKAIT Ing. Křečka.
21. srpna, Praha ČSSI
Řádné zasedáni Prezidia ČSSI.
5. října – 8. října, Brno
Tradiční setkání představitelů inženýrských organizací zemí V 4.
10. října, Praha ČSSI
Zasedání výboru „Industriálních stop“. Příprava konference březen 2018 na veletrhu „Památky“.
11. října – 14. října, Stará Lesná Vysoké Tatry
Tradiční Konference Zakládání staveb.
12. října, Sanace zdiva a betonových konstrukcí
přednášející: Stanislav Smetana - produktový manažer; Ing. Daniel Štolfa - vedoucí PCI OB.
16. října, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 2. pololetí 2017
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

14. listopadu, Energetická náročnost budov 2017
přednášející: prof. Kabele, Ing. Šafránek FSV – ČVUT Praha; (organizuje SVI ČKAIT Praha)
1.prosince, 24. Adventní setkání ve Štědré
Tradiční předvánoční setkání stavebních inženýrů a techniků Karlovarského kraje
14. prosince, Keramické obklady a dlažby – velké formáty, vady obkladů a dlažeb v praxi
přednášející: Dr. Eduard Justa - Silikátový svaz a Cech obkladačů;

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 16. října 2017
v 15 hodin v kanceláři OK Karlovy Vary

V Karlových Varech 21. 9. 2017

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

02. 10. 2017