Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 2. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 2. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 2. 2018

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 15. 1.2018
2a. Nové úkoly
2b. Jednání o žádostech AO o příspěvek
3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 / 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 83 434 Kč = 9 %
- odborná činnost celkem 17 070 Kč = 4 %
celkem režie + odborná činnost 100 503 Kč = 7 % (plán 100 %)
celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15. ledna 2018

17. ledna NTM Praha
Pracovní schůzka – příprava expozice STATIKA Centrum stavitelského dědictví Plasy.
17. ledna, Incheba Praha
Příprava konference „Nepřehlížejme drobné industriální stavby“ na veletrhu Památky muzea, řemesla. Konference se uskuteční dne 8. března v pravém sále Průmyslového paláce v Praze Holešovicích. Pro členy ČKAIT jsou k dispozici poukazy k bezplatnému vstupu na Veletrh. Případné informace v OK ČKAIT KV.
18. ledna, Praha ČKAIT
Pracovní schůzka příprava Národního kola Soutěže studentů středních průmyslových škol stavebních (Ing. Kuneš, CSc., Ing. Zídek).
Vyhlášení vítězů se uskuteční dne 15. září v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích, kde bude organizována pro členy ČKAIT v souvislosti s touto akcí i bezplatná prohlídka expozic.
25.-26. ledna Mnichov
Účast na Inženýrském dnu Bavorské inženýrské komory (Ing. Špalek, Ing. Vokurka, Ph.D. Hladík, Ing. Zídek).
29. ledna , Karlovy Vary, Krajská knihovna
Volební Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje. Členy výboru byli zvoleni Ing. Martin Flek, Ing. Martin Hovorka, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Stanislav Potůček (zástupce předsedy výboru) a Ing. Svatopluk Zídek (předseda výboru).
1. února, Cheb, Městský úřad
Pracovní schůzka SHS ČMS – projednání společných akcí roku 2018
Pracovní schůzka s prvním místostarostou Ing. Pospíšilem – projednání problematiky konání Mezinárodní konference „ Městské inženýrství Karlovarsko 2018“.
6. února, Praha ČKAIT
Pracovní schůzka – příprava Inženýrského dne téma „Rychlé železniční spojení v ČR“ na Stavebních veletrzích v Brně. Inženýrský den se koná první den veletrhu dne 25. 4. v 10, 00 hodin. Pro členy ČKAIT budou k dispozici poukazy k bezplatnému vstupu na Stavební veletrh a Inženýrský den. Případné informace v OK ČKAIT KV.
7. února, Praha ČKAIT
Pracovní schůzka – příprava akcí Stavba století.
8. února Praha ČKAIT
Zasedání prezidia ČSSI.
9. února Praha Ministerstvo kultury
Jednání o finanční podpoře akcím „Stavba století“ z prostředků Ministerstva kultury.
12. února, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Jednání nově zvoleného výboru OK ČKAIT se zaměřením na vyhodnocení průběhu Valné hromady konané dne 29. ledna.

2. a. Nové úkoly
12. února, Karlovy Vary, ARCH 93
Přednáška Ing. Balíka, CSc. „Lucemburkové na Moravě“ - nalezení a odkrytí hrobů moravsk. markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a jeho syna Jošta Moravského.
15. února, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
16. února, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
19. února, OK ČKAIT Karlovy Vary
Kontrola deníku AO. Pozváno celkem 20 členů ČKAIT Oblast Karlovarský kraj.
20. února, Společenský sál Krajské knihovny KV
Seminář CŽV - Jedinečné systémová řešení PI v oblastech ETICS, obkladů, dlažeb a sanací staveb - přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Per Obraz, PCI, BASF.
23. února, Cheb, Františkovy Lázně
Jednání o podrobnostech přípravy konference Městské inženýrství 2018 s vedoucím Společenského střediska Svoboda (konference včetně stravování) a ředitelem ve Františkových lázních v LD Tři Lilie (ubytování).
28. února, Kadaň, SPŠS
Vyhodnocení soutěže studentů o projekt Durynské inženýrské komory.
1..března, Praha NTM
Pracovní schůzka – příprava expozice STATIKA v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích.
2. března, Praha ČKAIT
Pracovní schůzka – příprava Inženýrského dne téma „Rychlé železniční spojení v ČR“ na Stavebních veletrzích v Brně.
6. března, Karlovy Vary, ARCH 93
Výroční schůze OP ČSSI Karlovy Vary. Ing. Zídek pozván jako čestný host konference.
8.- 9. března, Praha – Průmyslový palác Holešovice
Konference Industriálních stop na veletrhu „Památky, řemesla, muzea“. Konference se uskuteční dne 8. března v pravém křídle Průmyslového paláce v Praze Holešovicích. Pro členy ČKAIT jsou k dispozici poukazy k bezplatnému vstupu na Veletrh i konferenci Industriální stopy dne 8.3.2018 ve 14 hodin. Případné informace v OK ČKAIT KV.
12. března, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Jednání výboru OK ČKAIT.

2b. Jednání o žádostech
Výbor schválil:
- žádost Václava Fialy o příspěvek ve výši 2 000 Kč na odbornou exkurzi do Bratislavy ve dnech 6. - 8. dubna 2018
- žádost Ing. Svatopluka Zídka, o příspěvek ve výši 2 000 Kč na odbornou exkurzi do Bratislavy ve dnech 6. - 8. dubna 2018
- úhrady vložného 300,- Kč za členy Oblasti ČKAIT Karlovy Vary v případě jejich účasti na konferenci STATIKA v Plzni dne 12.4.2018.
Výbor navrhuje:
- představenstvu ČKAIT udělení čestného členství ČKAIT Ing. Miloslavu Rychtářovi

Výbor na svém 1. jednání po ukončení Valné hromady 29.1.2018 zvolil:
- Ing. Svatopluka Zídka předsedou výboru Oblasti ČKAIT
- Ing. Stanislava Potůčka zástupcem předsedy výboru Oblasti ČKAIT
Výbor souhlasí:
- S nominací Ing. Marka Jírovského, zvoleného na Valné hromadě ČKAIT jako náhradník, k účasti na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se koná dne 24. 3. v Praze. Nahradí zvoleného delegáta Ing. Martina Fleka, jež se s ohledem na zahraniční služební cestu nemůže jednání zúčastnit.

2.c Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

15.3.2018 Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí
přednášející: Ing. David Kučera, Ing. Lukáš Juříček, IDEA StatiCa
10.4.2018 Stavební deník – proč a jak
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
12.4.2018 Konference STATIKA v Plzni,
vložné za účastníky konference z Oblasti ČKAIT Karlovy Vary hradí OK ČKAIT
17.5.2018 Novela stavebního zákona od 1.1.2018 (změna – původní datum bylo 12.4.2018)
přednášející: Mgr. Jana Machačková, ministerstvo pro místní rozvoj
8.6.2018 23. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 na téma
„Doprava ve městě“
19.6.2018 Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 12. března 2018 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 13. 2. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

19. 02. 2018