Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14.9. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 14.9. 2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
dne 14. 9. 2015.

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2015
+ informace výboru OK
- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1.- 31. 7. 2015.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 508 775 Kč = 57 %
- odborná činnost celkem 282 629 Kč = 59 %
celkem režie + odb. činnost 2015 791 404 Kč = 58 % (limit 58,33%)
Celkem plán roku 2015 = 1 370 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 10. srpna
13. srpna, Brno
Řádné zasedání redakční rady Z+i (pro číslo 4-2015 + IK 2016).
17. srpna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví (číslo 8-2015).
27. srpna, Kočovce (Slovensko)
Zasedání představitelů regionálních inženýrských organizací zemí V4 – Karlovy Vary, Ostrava, Krakov, Košice, Trnava v termínu 27.- 29. srpna. Jedná se o takzvanou Malou V4.
Delegace OK ČKAIT KV: Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Svatopluk Zídek.
Delegace OP ČSSI KV: Ing. Jarmila Korbelářová, Ing. Jaroslav Korbelář.
4. září, Český Krumlov
Slavnostní zahájení Dnů Evropského dědictví, Hlavním pořadatelem je Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, jehož je ČKAIT přidruženým členem. V průběhu setkání přislíbil ministr kultury Mgr. Daniel Herman převzetí záštity nad pořádáním 21. ročníku konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2016“.
14. září, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.a Nové úkoly (úkoly Ing. Zídek)
16. září, Karlovy Vary
Poradní sbor ředitele Úřadu práce Karlovy Vary
17. září, Karlovy Vary
Seminář CŽV, Spoje betonových konstrukcí, nosník DELTABEAM a bezprůvlakové
stropy, přednášející: Ing. Lumír Blažek, Peikko Slovakia s.r.o.
17. září, Praha
Řádné zasedání představenstva ČKAIT.
19. září, Teplá
Odborná exkurze do rekonstruované části Kláštera Teplá spojená s varhanním koncertem doc. Tůmy.
21. září, kontrola deníku AO
Bude pozváno 20 osob ke kontrole deníku autorizované osoby.
21. září, Praha - AIP
Řádné zasedání vedení Asociace inovačního podnikání (AIP).
22. září Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
24. září Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI.
Aktiv „Městské inženýrství“
24. září Karlovy Vary
Seminář CŽV Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák. Jedná se o e-learningový kurz, který byl již úspěšně uspořádán vloni.
1.- 4. října, Gdaňsk - Polsko
Zasedání představitelů inženýrských organizací zemí Visegradské čtyřky.
6. října, Chemnitz – Německo
Inženýrský den Saské inženýrské komory.
8. října, Brno
Řádné zasedání redakční rady Z+i.
15.- 16. října, Plzeň + Plasy
Oslavy 150.Výročí založení SIA + konference „Hospodaření s vodou“ v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy.
19. října, Karlovy Vary, ČKAIT Praha
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
20. října, Karlovy Vary
Seminář CŽV - Hydroizolace – Lepení obkladů a dlažeb – systémy PCI pro bazény a wellness – balkonové systémy PCI. Přednášející: Ing. Petr Obraz, PCI.
21. října, Praha – ČSSI
Řádné zasedání exekutivy ČSSI.
22. října – 23. října Třebíč, Borovina
Konference – využití Brownfieldů při rozvoji měst – pořadatel TOP EXPO ve spolupráci s ČSSI a ČKAIT.
26. října, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
ve 2. pololetí 2015
5.11.2015 Budovy s téměř nulovou spotřebou tepla
přednášející:
Ing. arch. Josef Smola (požadavky na přípravu a umístění stavby a na
architektonické řešení)
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (požadavky na řešení stav. části stavby)
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (požadavky na technické zařízení budov
a možnosti a způsoby využití obnovitelných zdrojů)
1.12.2015 Stavební zákon – Umisťování a povolování staveb po novele
stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
přednášející: JUDr. Vladimír Sedláčková, Ministerstvo pro místní rozvoj
4.12.2015 22. Adventní setkání v Teplé
(pořádá OK ČKAIT a OP ČSSI Karlovy Vary ve spolupráci
s OK ČKAIT v Plzni a Ústí nad Labem a OP ČSSI v Ústí nad Labem)
na programu je vystoupení Kvarteta Plzeňské filharmonie
+ prohlídka zrekonstruovaných částí Kláštera v Teplé
Cena vstupenky byla stanovena na 500 Kč (vč. DPH) za osobu.

22. 09. 2015