Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 1. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 1. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 1. 2018

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 11. 12. 2017
2a.Příprava medailonků
2b. Nové úkoly
2c. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1- 12 / 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 962 859 Kč = 107 %
- odborná činnost celkem 444 090 Kč = 92 %
celkem režie + odborná činnost 1 406 949 Kč = 102 % (plán 100 %)
celkem plán roku 2018 = 1 391 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. prosince 2017
12. prosince, ČKAIT Praha
Závěrečná porada roku 2017 k celostátnímu kolu studentské soutěže v roce 2018. Celostátní kolo bude. Jsou přihlášeny školy ze 6 krajů republiky.
13. prosince, ČKAIT Praha
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
14. prosince, Krajská knihovna Karlovarského kraje
Seminář CŽV -Keramické obklady a dlažby – velké formáty, vady obkladů a dlažeb v praxi
přednášející: Dr. Eduard Justa - Silikátový svaz a Cech obkladačů.
Semináře se zúčastnilo celkem 15 členů ČKAIT.
14. prosince, ČKAIT Praha
Redakční rada časopisu Z+i.
20. prosince, Saská inženýrská komora Drážďany
Jednání o poskytnutí dotace EU na Konferenci Městské inženýrství v rámci programu Euregio Egrensis. Kolegové ze Saské inženýrské komory souhlasí s tím, že budou partnery pro získání finanční podpory z programu Příhraniční spolupráce Euregio Egrensis, Sasko – Česká republika pro konferenci „Městské inženýrství 2018“.

2.a Příprava medailonků
Redakční rada Z+i rozhodla, že rozhodný věk pro uveřejnování medailonků bude až 75 let. Medailonky - Ing. Procházka, Ing. Froněk a Ing Čtvrtník budou zveřejněny ve ZPRAVODAJI ČSSI. Medailon pana Siegera nebude zpracováván.

2b. Nové úkoly.
Příspěvek na odbornou exkurzi – Hamburk
Výbor OK ČKAIT souhlasí s udělením příspěvku na odbornou exkurzi do Hamburku ve dnech 10.-14.5.2018
Ing. Jaroslav Korbelář (plný příspěvek ČKAIT) = 2 000 Kč
Ing. Jarmila Korbelářová 500,- Kč (snížený příspěvek) = 500 Kč.
Výbor OK ČKAIT schválil zařazení Ing. Martina Šafaříka mezi specialisty statiky pro spolupráci s Hasičským záchranným sborem,

Úkoly:
4. ledna, Karlovy Vary, ČKAIT
Jednání představitelů OP ČSSI KV (Ing. Korbelář) a OK ČKAIT (Ing. Zídek) o spolupráci při přípravě konference MI KV 2018. OP ČSSI bude partnerem Saské inženýrské komory pro získání finanční podpory EU.
12. ledna, Praha ČKAIT
Porada přípravného výboru Inženýrského dne na BVV téma ID bude „Rychlé železniční spojení v České republice“.
12. ledna, Praha ČKAIT
Redakční rada Stavebnictví.
15. ledna, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Jednání výboru OK ČKAIT se zaměřením na přípravu Valné hromady dne 29. Ledna.

2.c Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

20.2.2018 Jedinečné systémová řešení PI v oblastech ETICS, obkladů, dlažeb a sanací staveb
přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Per Obraz, PCI, BASF
15.3.2018 Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí
přednášející: Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna, IDEA StatiCa
10.4.2018 Stavební deník – proč a jak
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.
12.4.2018 Novela stavebního zákona od 1.1.2018
přednášející: Mgr. Jana Machačková, ministerstvo pro místní rozvoj
8.6.2018 23. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2018 na téma
„Doprava ve městě“
19.6.2018 Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Příští schůze nově zvoleného výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 12. února 2018

v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 16. 1. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

16. 01. 2018