Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 4. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 4. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 4. 2018

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 12. 3. 2018
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 03 / 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 238 682 Kč = 26 %
- odborná činnost celkem 79 775 Kč = 17 %
celkem režie + odborná činnost 318 458 Kč = 23 % (plán 25 %)

celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 12. března 2018
14. března, Praha NTM
Jednání s GŘ NTM Mgr. Ksandrem o způsobu financování modelů pro expozici STATIKA v CSD Plasy. Scénář a výrobní dokumentaci expozice zajišťuje ČKAIT.
15. března, Společenský sál Krajské knihovny KV.
Seminář CŽV: Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí
přednášející: Ing. David Kučera, Ing. Lukáš Juříček, IDEA StatiCa, semináře se zúčastnilo 36 AO – členů ČKAIT.
15. března, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví.
15. – 17. března, Berlín
Zasedání Vědecké rady mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2018“.
18.- 20. března, Krakov
Mezinárodní konference EKIR Krakov
Evropská konference informací o renovacích, přednáška Ing. Zídka.
22.- 23, března, Valtice
28. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma „100 let – proměny měst“.
23. března, Praha hotel Internacionál
Setkání pozvaných hostů v předvečer konání Shromáždění delegátů.
24. března, Praha, hotel Pyramida
Shromáždění delegátů ČKAIT, za Oblast ČKAIT KV se zúčastní:
- Ing. Martin Hovorka
- Ing. Marek Jírovský
- Ing. Pavel Pospíšil
- Ing. Stanislav Potůček
- Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Šafařík omluven ze zdravotních důvodů
5. dubna, Praha ČKAIT
Zasedání přípravného výboru Stavby století ČR a SR
10. dubna, Společenský sál Krajské knihovny KV
Seminář CŽV: Stavební deník – proč a jak
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.Semináře se zúčastnilo celkem 58 členů ČKAIT.
11. dubna, Praha NTM
Kontrolní den autorů expozice STATIKA v CSD NTM Plasy. Scénář a výrobní dokumentaci expozice zajišťuje ČKAIT.
12. dubna, Plzeň Konference STATIKA Plzeň
Celkem12 ti účastníkům z řad členů Oblasti Karlovarský kraj uhradí vložné 300 Kč z prostředků plánovaných na odbornou činnost Oblastní kancelář ČKAIT K.Vary.
13. dubna, ČKAIT Praha
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT.
Redakční rady časopisu Stavebnictví.
16. dubna, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Kontrola deníků autorizovaných osob. Pozváno 21 členů ČKAIT+ jednání výboru OK ČKAIT, kontroly se zúčastnilo 16 AO, 5 AO bylo omluveno a bude pozváno příště.

2. a Nové úkoly

- Do 18.4. sdělí všichni členové výboru zda mají zájem o účast na setkání Malé V4 ve Františkových Lázních ve dnech 23.8 – 25.8.2018.
- Na schůzi výboru OK byla projednána žádost pana Petra Smutného o příspěvek na odbornou exkurzi do Vídně 11.-14.10.2018. Byl mu přiznán ve výši 2 000 Kč (kontrolou úhrady členských příspěvků bylo zjištěno, že členský příspěvek na rok 2018 ve výši 3 000 již uhradil 25.1.2018).

24. dubna, Brno – Rektorát VUT
Ouvertura Stavebních veletrhů Brno.
25. dubna, Brno Stavební veletrhy
Inženýrský den – téma „Vysokorychlostní železnice“.
26. dubna, Brno Stavební veletrhy
Konference BIM – Role projektantů a výrobců.
26. dubna, Brno – ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
9. května, Praha ČKAIT
Jednání Rady pro rozvoj profese.
Jednání Ediční rady ČKAIT.
10. května, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady časopisu Z+i.
16. května, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
17. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV: Novela stavebního zákona od 1.1.2018
přednášející: Mgr. Jana Machačková, Ministerstvo pro místní rozvoj.
17. května, Praha ČSSI
Jednání Exekutivy ČSSI.
21. května, Karlovy Vary ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

22.5.2018 Problematika azbestu v životním prostředí, přednášející: Ing.Doležalová a Ing.Vyskočil
zástupci SGS ČR a MUDr. Slavíková – Hygienická stanice hl. m. Praha
8.6.2018 23. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 na téma
„Doprava ve městě“
19.6.2018 Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 21. května 2018
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 20. 4. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

23. 04. 2018