Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. února 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. února 2009

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
dne 16. února 2009
 1. Kontrola zápisu z 26. ledna 2009
  • Všechny uložené úkoly s termínem do 16.února byly splněny
  • Dne 3.února proběhla Valná hromada – za účasti 80 členů ČKAIT a 20 hostů
  • Členy výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary byli zvoleni .
  Kvórum pro zvolení bylo 41 hlasů
  Ing. Svatopluk Zídek 63 hlasů
  Ing. Václav Nedvěd 58 hlasů
  Ing. Pavel Pospíšil 54 hlasů
  Ing. Miroslav Rychtář 45 hlasů
  Ing. Stanislav Potůček 42 hlasů
  Náhradníky výboru oblasti se stali
  Ing. Tomáš Buriánek
  Ing. Michal Odvody
  - Ze zvolených delegátů na SD do Prahy, které se koná dne 21.března, se Ing. Rychtář a Ing. Nedvěd se nemohou z osobních důvodů zúčastnit – místo nich se zúčastní náhradníci Ing. Šafařík + Ing. Odvody

  Účastníci Shromáždění delegátů za OK ČKAIT Karlovy Vary
  Ing. Pavel Pospíšil
  Ing. Bohumír Baxa
  Ing. Stanislav Potůček
  Ing. Tomáš Buriánek
  Ing. Martin Šafařík
  Ing. Michal Odvody
  - Kandidáty na členství v Revizní komisi byli zvoleni:
  Ing. Martin Šafařík
  Ing. Michal Odvody


 2. Informace o jednáních a perspektivních úkolech
  • 27.ledna, Praha - ÚNMZ
   Řádné zasedání Rady pro technickou normalizaci, kam byl Ing. Zídek jmenován na základě návrhu Ing. Křečka předsedou ÚNMZ Ing. Šafaříkem – Pštroszem.
  • 27.ledna, Praha – Nadace ABF
   Jednání o přípravě mezinárodní konference věnované problematice panelových sídlišť účast - Prof. Císař, Ing.arch. Fibiger
  • 28.ledna, Praha – NTM, Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav
   Jednání s GŘ NTM Mgr. Kubíčkem o zapojení NTM do přípravy 5.bienále „Industriální stopy“. NTM bude spoluorganizátorem, nově zrekonstruovaný nabídka konferenční sál v NTM + prostory přízemí Nostického paláce (prostory MK ve správě NTM), včetně sklepních prostor. Jednání s náměstkem ministra kultury Ing. Talířem o převzetí záštity na 5.bienále panem ministrem, na spolupráci MK při přípravě možné konference věnované politice státu při záchraně industriálního dědictví a případné finanční spoluúčasti MK na pozvání zahraničních referentů Jednání s GŘ NTM Ing.arch. Goryczkovou o možnosti bezplatného využití prostor ve správě NTM pro akce 5.bienále a spoluúčasti NTM jako pořadatele 5.bienále.
  • 29.ledna, Praha ČKAIT
   Kulatý stůl SIA na téma koordinátor bezpečnosti práce na staveništi. Setkání, které bylo dobře navštíveno moderoval Ing. Pater. Návrhy závěrů z kulatého stolu obsažené v „ Doporučeném obsahu a rozsahu Plánu BOZP“ jsou k dispozici u pí Jágrové
  • 5.února, Praha Nadace ABF
   Jednání 2.přípravné schůzky mezinárodní konference „Rozvoj bydlení“.
  • Dne 10.února 2009 Karlovy Vary – hotel MARTTEL se konal seminář celoživotního vzdělávání „Vyhl.č.23 / 2008 o TP požární ochrany staveb“ za účasti 42 členů ČKAIT, z celkového počtu 50 účastníků
  • Ing. Zídek informoval o programu zasedání představenstva ČKAIT svolaného na 19.února, které bude projednávat mim o jiné:
   Vyhodnocení Valných hromad
   Hospodaření ČKAIT v roce 2008
   Pojištění AO pro léta 2010 – 2012
   Investice ĆKAIT v roce 2009
   Změny ve formátu www.ckait.cz , časopisu Zprávy + informace, časopisu Stavební obzor
   Odvolací řízení proti rozhodnutí stavovského soudu
   Cena ČKAIT 2009
  • Ing. Zídek informoval o svém pozvání k setkání s velvyslancem Spolkové republiky Německo a bavorským státním ministrem hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie na 19.února do budovy velvyslanectví BRD v Praze.
  • Ing .Zídek informoval o přípravě seminářů k EN – EUROKÓDY v centrálách v Praze, Brně a Ostravě


 3. Nové úkoly
  • Další nejbližší semináře celoživotního vzdělávání
   24.února – Chyby při provádění zateplování – seminář uvede za OK ČKAIT Ing. Nedvěd
   3.března 2009 – Údržba, opravy a technické zhodnocení staveb – DPH ve výstavbě
  • Úkol pro Ing. Zídka – definitivně uzavřít do 19.2. s představiteli RSS termíny
   a/ Setkání s představiteli německých komor (Bavorská, Saská a Spolková)
   b/ Konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2009
   c/ FOR ARCH Karlovy Vary
  • Kontrola deníku autorizovaných osob byla stanovena na den 16.března – pro výběr členů PK bylo vylosováno číslo – 21.

Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 16. března 2009 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary.


Zapsala: Jana Jágrová + Ing.Zídek
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
Karlovy Vary 17.2.2009
17. 02. 2009