Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.10. 2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.10. 2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.10.2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. 9. 2017
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1- / 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 682 019 Kč = 76 %
- odborná činnost celkem 332 470 Kč = 69 %
celkem režie + odborná činnost 1 014 490 Kč = 73 % (plán 75 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. září 2017
12. září, Krajská knihovna Karlovarského kraje
Seminář CŽV - BIM v dopravních stavbách
přednášející: Ing. arch. Petr Vaněk, Ing. Štěpánka Tomanová – CzBIM; Ing. Josef Žák - FSv ČVUT Praha; Ing. Petr Tomáš - Mott MacDonald
Semináře se zúčastnilo celkem 37 účastníků.
12. září, Praha ČKAIT
Jednání celostátního přípravného výboru Soutěže škol 2018 (předseda poroty Ing. Kuneš, CSc.) Závěr – do konce listopadu je třeba se oficiálně přihlásit do soutěže pro rok 2018.
13. září, Karlovy Vary, čistírna odpadních vod
Exkurze do čistírny, pořadatel OP ČSSI KV, exkurze se zúčastnilo 23 účastníků.
14. září, Praha Ministerstvo kultury
Projednávání programu Evropského roku kulturního dědictví – „Stavba století“.
14. září, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
18. září, Praha AIP
Řádné zasedání vedení AIP. Vyhlášení soutěže INOVACE ROKU 2017 proběhne dne 5. prosince v Senátu PČR v Praze.
20. září, Praha, výstavní areál ABF Letňany
Technologické fórum, mimo jiné za účasti ministryně Ing. K. Šlechtové a předsedy ČKAIT Ing. Křečka. Předseda ČKAIT Ing. Křeček představil Almanach 25 let ČKAIT.
21. září, Praha ČSSI
Řádné zasedáni Prezidia ČSSI.
5. října – 8. října, Brno
Tradiční setkání představitelů inženýrských organizací zemí V 4.
10. října, Praha ČSSI
Zasedání výboru „Industriálních stop“. Příprava konference březen 2018 na veletrhu „Památky“.

11. října – 14. října, Stará Lesná Vysoké Tatry
Tradiční Konference Zakládání staveb
12. října, Seminář CŽV - Sanace zdiva a betonových konstrukcí
přednášející: Ing. Stanislav Smetana - produktový manažer firmy BASF; Ing. Petr Martínek – produktový manažer firmy BASF
Semináře se zúčastnilo celkem 42 účastníků.
16. října, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek

2a. Nové úkoly
18. - 20. října, Polsko - Mszczonów.
Konference Církevní památky.
24. října, Perštejn
Představení Zlaté mince ČNB – Hrad Perštejn.
25 . – 26. října, Havlíčkův Brod
Konference „Projektant a památkář ve vzájemném dialogu“.
31. října, Praha ČSSI
Schůze výboru „Industriální stopy” –příprava mezinárodní konference „Památky, řemesla, muzea”.
2.listopadu, Praha ČKAIT
Pracovní porada výboru „Stavba sotletí”.
6. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníku autorizovaných osob. Pozváno 20 členů ČKAIT.
6. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 2. pololetí 2017
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

14. listopadu, Energetická náročnost budov 2017
přednášející: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Akad. arch. Aleš Brotánek (organizuje SVI ČKAIT Praha ve spolupráci s OK ČKAIT KV).
1.prosince, 24. Adventní setkání ve Štědré
Tradiční předvánoční setkání stavebních inženýrů a techniků Karlovarského kraje
14. prosince, Keramické obklady a dlažby – velké formáty, vady obkladů a dlažeb v praxi
přednášející: Dr. Eduard Justa - Silikátový svaz a Cech obkladačů;

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 6. listopadu 2017
v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 17. 10. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

23. 10. 2017