Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.2.2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.2.2015

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 2. 2015

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
+ Kontrola zápisu ze schůze výboru z 9. ledna
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV 1. pololetí 2015

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2014

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.12. 2014

Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 843 188,- Kč = 87 %
- odborná činnost 420 286,- Kč = 133 %

celkem režie + odb. činnost 1 263 474,- Kč = 98 %

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 9. ledna

12. ledna, Karlovy Vary
Pracovní setkání s představiteli Inženýrské komory Thüringen, téma spolupráce komor při vzájemném zaměstnávání inženýrů a techniků
13. ledna, Karlovy Vary, Kadaň
Pracovní setkání s představiteli Inženýrské komory Thüringen, téma spolupráce komor a svazů při vzdělávání
15.ledna, Brno
Řádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
20. ledna, Praha ÚNMZ
Řádné zasedání Rady pro normalizaci ÚNMZ
21. ledna, Praha, Fragnerova galerie
Inaugurace publikace „INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE / ARCHITEKTURA KONVERZÍ“ Česká republika 2005–2015.
22. ledna, Mnichov
Slavnostní zasedání bavorské inženýrské komory před Inženýrským dnem
23. ledna, Mnichov
Inženýrský den Bavorské inženýrské komory v kongresovém sále výstaviště Mnichov + Stavební veletrh Bau 2015
29. ledna, Karlovy vary Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání: Praktické příklady chyb v navrhování a provádění zateplovacích systémů, přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, ROCKWOOL, a.s. Zúčastnilo se celkem 86 posluchačů, z toho 81 členů ČKAIT.
9. února, Karlovy Vary
Kontrola deníku AO – pozváno celkem 20 členů oblasti ČKAIT Karlovy Vary. Kontroly se zúčastnilo 14 autorizovaných osob, ostatní se omluvili a budou pozváni v nejbližším termínu.
9. února, Praha ČKAIT
Přípravná schůzka konferencí Školské stavby a Církevní stavby pro stavební veletrh ibf Brno

11. února, Praha ČKAIT
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT s jednateli IC ČKAIT
12. února, Praha ČKAIT
Řádné zasedání představenstva ČKAIT
16. února, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.a Přijatá rozhodnutí (úkoly Ing. Zídek)

a 1/ Žádosti o přidělení příspěvku na zahraniční odbornou exkurzi. Výbor posoudil žádosti:
Berlín - květen 2015, souhlasí s příspěvkem pro Václava Fialu

a 2/ Úkoly zjistit stav přístupnosti technických norem v Karlovarském kraji
• Jsou ve vašem kraji bezplatně přístupné technické normy na hasičských záchranných sborech?
Zjistí – Jana Jágrová
• Jsou technické normy součástí fondů krajské technické knihovny (dříve vědecké knihovny)?
Zjistí Jana Jágrová
• Mají stavební úřady ve vašem kraji ON-LINE přístup k technickým normám?
Zjistí Ing. Miloslav Rychtář
• Mají vysoké školy stavebního zaměření ve vašem kraji ON - Line přístup k technickým normám?
Taková škola v Karlovarském kraji neexistuje
• Umožňuje ve Vašem kraji jiný orgán bezplatný přístup veřejnosti k technickým normám?
Zjistí – Ing. Martin Hovorka

Zjištěný stav bude zaslán do OK paní Janě Jágrové, která zajistí provedení celkové zprávy a její odeslání paní Báčové do 20. února 2015.

2.b Nové úkoly + přijatá rozhodnutí (úkoly Ing. Zídek)
17. února, Ostrov
Jednání se starostou města Ostrov – spoluúčast vedení města na přípravě konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2015“
18.února, Praha, ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví
18. února, Karlovy Vary - knihovna
Seminář CŽV - Novinky v zateplovacích systémech MultiTherm, vady, normy – nové
trendy, přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, BASF, s.r.o.
19. února, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia CSSI
19. února, Praha ČKAIT
Jednání přípravného výboru konference „Hospodaření s vodou a ochrana proti povodním v mezinárodní spolupráci – Plasy16.října 2015“
20. února, Karlovy Vary, Magistrát města
Projednání spoluúčasti primátora města a vedení města KV na pořádání 20. ročníku konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2015“
26. února, Trnava
Zasedání Vědecké rady konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2015“ , téma „Církevní stavby a město“
Jednání se uskuteční ve dnech 26.- 28. února.
9. března, Praha ČKAIT
Pracovní jednání přípravného výboru konference „Církevní stavby“ na BVV a „OUVERTURY“ Stavebních veletrhů Brno.
10. března, Karlovy Vary – Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání členů ČKAIT „Moderní prefabrikované konstrukce pro běžnou stavební praxi – rodinné domy, školy, administrativní budovy.
Přednášející: Roman Leitner, DENNERT-Baustoffwelt
11. března – Piešťany
Konference SKSI - Zakládání staveb
12. března, Piešťany
První jednání redakční rady
publikace „Inženýrské stavby zemí Visegradské čtyřky – III.díl.
16. března, Praha AIP
Řádné zasedání vedení Asociace inovačního podnikání ČR.
18. března, Brno ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Z+i
19. března, Praha ČKAIT
Řádné jednání redakční rady časopisu Stavebnictví
20. března, Praha
Slavnostní setkání představitelů ČKAIT s představiteli státní správy a samosprávy České republiky
21. března, Praha Smíchov
Shromáždění delegátů ČKAIT
23. března, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT – Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT
v 1. pololetí 2015

7. 4. 2015 Smluvní vztahy ve výstavbě a nový občanský zákoník přednášející: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. LL.M., MBA, právník
19. 5. 2015 Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník přednášející: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.,
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.,
Fakulta stavební, ČVUT Praha
5. 6. 2015 20. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015
na téma “Církevní stavby a město“
přednášející: ČKAIT, ČSSI, VBI, Saská, Bavorská, Durynská a
Slovenská inženýrská komora,

Další schůze výboru se uskuteční dne 23. března 2015 od 15.00 hodin.

Zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

V Karlových Varech dne 16. 2. 2015

17. 02. 2015