Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.6.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.6.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 6. 2014

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Bude doplněno jako informace po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.5. 2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 332 782,- Kč = 34 %
- odborná činnost 77 964,- Kč = 46 %
celkem režie + odb. činnost 479 561,- Kč = 37 % (rozpočet 41,67 %)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 30. 5. 2014 (úkoly Ing. Zídek)

3.června, Praha NTK,
Konference „Křižovatky architektury“ - problematika ochrany památek.
4. června, Klášter Teplá
Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí podpisu smlouvy BayIK – ČKAIT a ČSSI v roce 1994.
5. června, Karlovy Vary - Ostrov – Karlovy Vary
- Odborná exkurze pro přednášející a čestné hosty konference MI KV, celkem 68
účastníků
- Neoficiální setkání představitelů města a Karlovarského kraje s přednášejícími a
čestnými hosty konference MI KV – „Becherplatz“. Celkem 89 účastníků.
6. června, Karlovy Vary
- 19. ročník mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2014 na téma “Školství a město“, (přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory)
- Slavnostní večer DSA Karlovarského kraje v Městském divadle Karlovy Vary.
7. června, Karlovy Vary - Jáchymov - Mariánská - Boží Dar - Klínovec – Kadaň - Perštejn - Karlovy Vary
Exkurze pro účastníky konference MI KV 2014.
11. června Karlovy Vary
Jednání poradního sboru ředitele Úřadu práce
12. června, Brno ČKAIT
Jednání redakční rady Z+i
13. - 14. června, Valeč u Hrotovic
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
16. června, Praha ČKAIT
Řádné zasedání výboru ČKAIT Oblast KV kraj

2.a Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek
17. června, Praha ČKAIT
Porada předsedů výborů OK ČKAIT
17. června, Karlovy Vary
E-learningové studium – Ing. Zábranský, zásady rozpočtování s využitím moderních technologií – závěr kurzu.
19. června, Praha ČKAIT
Tisková konference ČKAIT – Materiály v památkové péči
23. června, Praha AIP Novotného lávka
Zasedání vedení AIP + odborných společností AIP.
24. června, Plzeň
Jednání s vedením Plzeň 2015 o spolupráci na akci 150. Výročí inženýrských organizací - konference Plasy, za účasti Ing. Špalka
25. června, Praha ČKAIT
Řádné zasedání Rady pro rozvoj profese + Ediční rady ČKAIT
15. července, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční řady Stavebnictví
22. července, Praha ČKAIT
Zasedání Dozorčí rady IC ČKAIT s jednateli IC ČKAIT.
14. srpna, Praha ČKAIT
Řádné zasedání redakční rady Stavebnictví
25. srpna, Karlovy Vary
Zasedání výboru ČKAIT, oblast KV

2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 2. pololetí
A. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí 2014:
7.10.2014 Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob
přednášející: Ing. Bartoníčková, Mgr. Doležel,
GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.
21.10.2014 Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona
přednášející: Jaroslava Nietscheová, prom. právník,
Povodí Vltavy, Praha
JUDr. Václava Koukalová,
členka Společnosti pro stavební právo
18.11.2014 Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů
přednášející: Petr Babor, PROMAT s.r.o.
9.12.2014 Úvod k navrhování pasivních a nulových domů
přednášející: Ing. arch. Josef Smola,
Centrum pasivního domu, Brno

B. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí:
formou e-learningového studia:
Sestavili jsme zvláštní nabídku seminářů, které budou probíhat e-learningovou formou studia. Vždy na začátku a na konci zhruba měsíčního období proběhne společné setkání zájemců o tyto kurzy, ale jinak bude výuka probíhat on-line na internetu.

9.9.-30.9.2014 Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví
lektor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
30.9.-21.10.2014 Právo duševního vlastnictví – autorská práva ve stavebnictví
lektor: Mgr. Ing. David Jedinák
21.10.-18.11.2014 Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví lektor: Ing. Miroslav Novotný
18.11.-9.12.2014 Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě
lektor: Daniela Bartáková

23. 06. 2014