Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. března 2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. března 2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24.3.2014

1.a. Informace
- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Bude doplněno jako informace po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 28.2. 2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 143 709 = 15 %
- odborná činnost 27 037 = 9 %
celkem režie + odb. činnost 170 746 = 13 % (rozpočet 16,66 %)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 24.2.2014 (úkoly Ing. Zídek)
25.2., Karlovy Vary
První zasedání organizátorů 18. Roční Soutěže studentů 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních.
26.2. – 28.2., Výmar
Zasedání Vědecké rady konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2014
3.3., Praha
Závěrečné zasedání přípravného výboru konference BVV + Ouvertury + redakce „Stavební kniha 2014“
4.3. Sokolov
Konference Marketing Průmyslového dědictví – přednáška Ing. Zídka „Úspěšné konverze industriálních staveb v ČR“.
5.3. Karlovy Vary
Přednáška Ing. Balíka „Návrh sanace paláce Ták-i-Kisrá na břehu řeky Tigrid v Iráku“ (OP ČSSI + OK ČKAIT). Přednášky se zúčastnilo celkem 24 osob.
6.3. Praha, ČKAIT
Jednání Rady pro rozvoj profese
6.3. Praha, ČKAIT
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT s jednateli
10.3, Praha NPÚ GŘ
Jednání o spolupráci s GŘ Ing. arch Goryczkovou
10.3. Praha – NTM
Řádné zasedání vědecké rady NTM
11. 3. Karlovy Vary, Krajská knihovna
Poruchy, sanace a diagnostika stavebních konstrukcí (navazuje na přednášku z 05/2013 (Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.). Přednášky se zúčastnilo celkem 49 účastníků, z toho 49 členů CKAIT
11.3.-.2.4.2014, Karlovy Vary, Krajská knihovna
forma e-learningového studia: ZMĚNA tématu na seminář „Nákladové řízení stavebních zakázek“ (místo původně plánovaného semináře „Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb“ – tento se uskuteční v období od 6.5. do 27.5.2014).
12.-14. 3., Piešťany
14. ročník Konference Statika 2014
17.3., Praha AIP
Jednání vedení AIP + odborných skupin AIP
20.3.Praha, Ministerstvo kultury
Jednání s náměstkyní ministra o podpoře konference Industriální stopy 2014 v Ostravě dne 29.srpna.
24. 3. Karlovy Vary, Magistrát města
Jednání přípravného výboru DSA Karlovarského kraje.
24.3.. Karlovy Vary
Jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary.

2.a Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek
28.března, Praha
Slavnostní setkání představitel státní správy a samosprávy s představiteli ČKAIT
29. března Praha
Volební shromáždění delegátů ČKAIT
31. března, Praha NTM
Slavnostní křest publikace IC ČKAIT – Průvodce stavbaře – Evropa
2. dubna - 6. května, Karlovy Vary
forma e-learningového studia:
Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb
lektor: Mgr. Ing. David Jedinák
3.-5. dubna, Písek
Konference SHS ČMS – „Památky bez bariér“
8.dubna, Karlovy Vary
Seminář celoživotního vzdělávání - Katastr nemovitostí 2014 po rekodifikaci občanského práva
Ing. Naděžda Vitulová, ředitelka Katastrálního úřadu Brno-město)
10. dubna, Praha ČKAIT
Prvé řádné zasedání představenstva ČKAIT po volbách dne 29.3.
12. dubna, Plasy- Klášterní pivovar
Odborná exkurze OP ČSSI – volná kapacita bude nabídnuta členům OK ČKAIT
16. dubna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
22. dubna, Brno BVV
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno
23. dubna – 25. dubna, Brno BVV
Stavební veletrhy Brno
24. dubna, BVV Brno
Konference „Proměny bydlení“
28. dubna, Karlovy Vary
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary

Karlových Varech 25. března 2014

26. 03. 2014