Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. května 2010

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. května 2010

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
dne 24.května 2010

1/ Kontrola úkolů uložených 26.dubna 2010

- Úkoly uložené dne 24.dubna 2010 byly splněny a to následovně :
Informace o splněných úkolech :
- Prvý květnový seminář celoživotního vzdělávání na téma „XXL velkoformátové desky a dlažby při zatížení dopravou“ uvedl Ing. Zídek, konal se dne 4.5. v Krajské knihovně za účasti 50 osob z toho 45 členů ČKAIT
- Druhý seminář celoživotního vzdělávání v květnu na téma „EUROKÓD 5 – Dřevěné konstrukce“ se konal 19.5.2010 v Krajské knihovně - uvedl Ing. Zídek. Účast celkem 42 účastníků – všichni členové ČKAIT.
- Uskutečněná účast na maturitách v SPŠS a OA v Kadani :
Ing. Vávra - management ve stavebnictví dne 17. května
Ing. Zídek - dne 24. května obor pozemní stavitelství.

2/ Informace o jednáních Ing. Zídka

- 27.dubna, Praha UNMZ
Řádné zasedání rady pro normalizaci a měření ÚNMZ. Jednání o zastoupení inženýrů v NTK.
Jednání s ředitelem firmy Goldemann Ing. Langefeldem a šéfredaktorem časopisu Stavebnictví o roční spolupráci firmy s časopisem Stavebnictví

- 28.-29. dubna, Kouty
Jednání skupiny ČKAIT pro TZB a TP pod vedením ing Patera a doc. Pokorného

- 30.dubna, Praha, přednášková síň „City centrum“ Pankrác
Seminář „Zelená úsporám“, (za přítomnosti paní Báčové)

- 4.května, Dobřív (okr.Rokycany)
Křtiny v pořadí 9.zlaté mince ČNB ze souboru Technických památek

- 20. května, Praha, Sokolská 15 – 10,00 hod
Jednání s novým předsedou ČKA Ing. arch. ak. arch. Janem Vranou spolu s Ing. Pavlem Křečkem.
Informace na jednání exekutivy.

- 20. května, Praha, Sokolská 15 – 11,30 hod
Řádné zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví. Informace na jednání exekutivy.

- 21. Května, Nadace ABF
Řádné zasedání vedení SIA. Informace na jednání exekutivy.

Dále Ing. Zídek informoval přítomné členy výboru o finančním hospodaření Oblastní kanceláře ČKAIT za období 1 – 4 / 2010 (prostředky jsou čerpány v souladu s rozpočtem v poměru 30 %).
Přítomní byli seznámeni s plánovanými akcemi – semináři , pořádanými v rámci 4. cyklu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT v naší oblasti ve 2. pololetí t.r. :
14. 9. 2010 Bezbariérové stavby – předpisy a navrhování jednotlivých staveb
přednášející: Ing. Lněnička, METROPROJEKT Praha

21.9.2010 Poznatky ze staveb a výstavby dálnice v Ázerbájdžánu a turistické zajímavosti
přednášející: Ing. Bohumír Baxa, člen Stavovského soudu ČKAIT Praha

26.10.2010 Sanace chráněných památkových objektů a objektů
v památkových zónách přednášející: Vladimír Ujčík, odborný poradce firmy BASF

2.11.2010 Novinky ve stavebních materiálech pro hrubou stavbu
přednášející: Roman Leitner, zástupce firmy DENNERT
BAUSTOFFWELT GmbH & Co. KG

30.11.2010 Dotčené orgány státní správy v řízeních před
stavebními úřady
přednášející: JUDr. Václava Koukalová,
členka Společnosti pro stavební právo

3/ Nové úkoly
- Dne 31. května se uskuteční Kontrola deníku autorizovaných osob (Ing. Šafařík, Ing. Odvody, Jana Jágrová a Ing. Zídek)
- Dne 2. června se porady přednostů a zaměstnanců OK ČKAIT v Praze zúčastní Ing. Zídek
- Regionální výstava stavebnictví 19. ročník FOR ARCH Karlovy Vary se koná ve dnech 3.-5. června 2010 v KV Areně. V rámci výstavě bude zřízen společný stánek SIA Karlovy Vary.
Službu zajistí paní Šebková ve spolupráci s členy OP ČSSI -
- Ing. Žáček, Ing. Rychtář a Ing. Šimůnek.
- Nominovaní kolegové do jednotlivých porot FOR ARCH:
Sýkora Stanislav – hodnocení nejlepší expozice FOR ARCH KV
Ing. Potůček + Ing. Baum, porota Stavba roku Karlovarského kraje
Ing. Baxa, Ing. Nedvěd a Ing. Šafařík – soutěž studentů 3. ročníků průmyslových škol
- 15. ročník konference „Městské inženýrství 2010“ na téma Bylo zde město, krajina….“ se koná dne 11.5.2010 v hotelu Thermal. Referát za OK ČKAIT Karlovy Vary přednese Ing. Leitgeb, CSc.
- V rámci konference se uskuteční pro čestné hosty a přednášející exkurze po Sokolovsku. Vedení zajistí Ing. Leitgeb, CSc.
- Dne 10.6. se uskuteční neoficiální večer pro čestné hosty + přednášející v restauraci Malé Versailles, dne 11.6. se uskuteční slavnostní večer na rozloučenou v restauraci Diana, zajistil Ing. Zídek (včetně volné jízdenky na lanovku Diana u primátora města)
- několik termínů k DSA:

Uzávěrka přihlášek ke Stavbě roku 2010 31.5.2010
Nominační večer Stavba roku 2010 9.9.2010
Senát 30.9.2010
Galavečer v Betlémské kapli 30.9.2010
DOD na stavbách září - říjen 2010
Inženýrský den v Brně 18.10.2010
DOD ve školách 27.11.2010,
/popř. v týdnu od 22.11. do 27.11.2010/

Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 28. června 2010 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary.

Zapsala: Jana Jágrová + Ing. Zídek V Karlových Varech 25.5.2010 Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

31. 05. 2010