Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. 6. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. 6. 2018

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. 6. 2018

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 21. 5. 2018
2a. Rozhodnutí výboru
2b. Nové úkoly
2c. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 05 / 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 360 638,-Kč = 40 %
- odborná činnost celkem 163 017,- Kč = 34 %
celkem režie + odborná činnost 523 655,- Kč = 38 % (plán 41,6 %)
celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 21. května 2018

22. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV: Problematika azbestu v životním prostředí,
přednášející: Ing. Doležalová a Ing. Vyskočil zástupci SGS ČR a MUDr. Slavíková –
Hygienická stanice hl. m. Praha
Účast celkem 18 členů ČKAIT.
23. května, Magistrát města Karlovy Vary
Diskusní platforma EchoKV 003, téma: Strategie rozvoje města Karlovy Vary.
29. května, Praha Dominikánský klášter
Konference Financování památek 2018
30. května, Praha ČKAIT
Řádná porada předsedů oblastních kanceláří ČKAIT
6. června, Františkovy Lázně
Jednání redakční rady publikace Inženýrské stavby zemí V4 – IV. díl
7. června, Františkovy Lázně – Cheb
1. den konference MI:
- odborná exkurze Cheb (radnice, krovy, hrad)
- neoficiální setkání čestných hostů a přednášejících s představiteli KV kraje a
města Cheb
8. června, Františkovy Lázně – Cheb
2. den konference MI:
- 9,00 - 15,00 konference
- 19,30 - 22,00 Slavnostní večer Dny stavitelství a architektury v Karlovarském
městském divadle
9. června, Františkovy Lázně – Cheb
3. den konference MI
- 8,30 - 22,00 Exkurze po trase Františkovy Lázně - Mariánské Lázně -
Kynžvart - Františkovy Lázně (pro účastníky, kteří si plně
náklady na exkurzi uhradili)
15. – 16. června, Plzeň
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT.
18. června, Praha - NTM
Zahájení výstavy „Made in Czechoslovakia“
19. června, Karlovy Vary Krajská knihovna
Seminář CŽV - Práva a povinnosti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a jejich vzájemné vazby při realizaci stavby.
přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc., účast celkem 63 členů ČKAIT
19. června, Praha ČSSI
Schůze výboru Industriální stopy
20. června, Praha - NTM
Tisková konference „Horizonty poznání“ NTM Praha
21. června, Praha ČSSI
Zasedání prezidia ČSSI
25. června, Karlovy Vary ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2. a Rozhodnutí výboru
Výbor Oblasti ČKAIT Karlovarského kraje potvrzuje, že schválil formou per rollam nominaci Ing. Jana Procházky na ocenění v rámci Slavnostního dne Architektury a stavitelství ve Španělském sále Pražského hradu dne 1. října 2018.

2. b Nové úkoly
12. července , Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady Stavebnictví.
8. srpna, Pardubice
Zasedání redakční rady Z+i.
9. srpna, Praha ČSSI
Zasedání exekutivy ČSSI.
15.srpna, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady Stavebnictví.
23. srpna – 25. srpna, Františkovy Lázně
Tradiční setkání představitelů regionálních inženýrských organizací zemí V4- KV, Ostrava, Trnava, Košice, Miskolc, Krakov.
27. srpna, Karlovy Vary
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2.c Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 2. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
20. 9.2018 Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva
přednášející: RNDr. Leo Bukovský, Ing. Jaroslav
Strnadel, PhD., Ing. Lenka Plevová, Bochemie a.s.
23.10.2018 Sanace zdiva a betonových konstrukcí
přednášející: Stanislav Smetana, produktový manažer,
Ing. Daniel Štolfa, vedoucí PCI OB
13.11.2018 Pojištění AO a odpovědnost AO
přednášející: Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub
Doležel, GrECo JLT CR s.r.o., Brno
27.11.2018 Zákon č. 274/52001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
přednášející: Ing. Miloslava Melounová,
znalec v oboru vodní hospodářství,
Česká společnost vodohospodářská ČSSI
7.12.2018 25. Adventní setkání v Konstantinových Lázních

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KK se bude konat dne 27. srpna 2018 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary
V Karlových Varech 26. 6. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

26. 06. 2018