Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. srpna 2013

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. srpna 2013

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. 8. 2013

Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 28. června 2013 + informace o jednáních
2. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů uložených 28. června 2013 + informace o jednáních

1.a. Informace

- FOR ARCH Praha
členům Oblasti ČKAIT Karlovy Vary jsou v oblastní kanceláři k dispozici volné vstupenky na výstavu FPR ARCH
– termín 17.-21. září 2013.

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
- Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.7.2013.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 494 418,- tis. = 51%
- odborná činnost 243 069,- tis. = 59%
celkem režie + odborná činnost 737 487,- tis. = 53% (rozpočet 58%)

Rozpočet na rok 2013 1 385 123.- tis. = 100%

1.b. Informace o přijatých rozhodnutích

- výbor OK ČKAIT KV schvaluje žádost Ing. Zídka o udělení příspěvku ve výši 2000,- Kč na cestu do Paříže k návštěvě veletrhu BATIMAT

1.c. Plnění úkolů

9.7. Praha – ČKAIT
Jednání se zástupci ÚNMZ – zapojení členů ČKAIT do Normalizačních komisí.
11.7Praha, ČKAIT
Jednání ediční rady ČKAIT
Návrhy publikací v edičním plánu IC ČKAIT pro 2. polovinu roku 2013 a rok 2014
- Stavební kniha 2014
- Rozum do kapsy pro stavbyvedoucího (pracovní název)
- Tepelná ochrana budov – otázky a odpovědi (pracovní název)
- Stavbařův průvodce Evropou (pracovní název)
- 10 let Ceny Inženýrské komory
- Titul Inženýrská komora2014
- Diagnostika dřevěných konstrukcí historických staveb (návrh SVI)
- Technologie stavby vozovek (pracovní název, návrh SVI)
16.7. Praha, ČKAIT
Jednání výboru „Industriální stopy 2013“ – příprava - Plzeň, „Průmyslové fabriky září 2013“
16.7. Praha, ČKAIT
Jednání RR časopisu Stavebnictví
25.7. Praha – ČKAIT
Jednání Dozorčí rady s vedením IC ČKAIT.
14.8. Praha, ČKAIT
Jednání RR časopisu Stavebnictví
29.8. – 1.9. Eger, Maďarsko
Jednání představitelů „Malé V4“
26.8. Karlovy Vary
Jednání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT ve 2. pololetí

8.10.2013 Lepení obkladů a dlažeb, normy, vady, balkonové systémy a
aplikace nivelačních hmot Mgr. Jiří Půlpytel
23.10.2013 Veřejná zakázka na stavební práce pro dodavatele, Mgr. David
Dvořák, LL.M., MT Legal
7.11.2013 Velká novela Stavebního zákona se zřetelem na aktuální
prováděcí vyhlášky, JUDr. Václava Koukalová. Česká spol. pro
stav. právo
6.12.2013 Jubilejní 20. Adventní setkání – tentokrát v Bečově nad Teplou.
12.12.2013 Návrh a provádění energeticky úsporných budov Ladislav Platil
STUDIOTHERM, Praha 9

2.Nové úkoly:
2.a Informace

- o upraveném složení delegace na zasedání malé V4 v Egeru
s ohledem na redukci účastníků ze strany maďarských pořadatelů se jednání Malé V4 v Egeru zúčastní:
Upravená nominace členů OK ČKAIT + OP ČSSI KV na setkání Malé V4 v Egeru 29. 8. – 1. 9. 2013
- Ing. Svatopluk Zídek, řidič
- Ing. Jarmila Korbelářová a
- Ing. Jaroslav Korbelář, řidič
- Ing. Miroslav Krössl,

Delegace Karlových Varů, ještě dle dohody s pořadateli, přiveze na setkání osobní hosty MMK Miskolc
- Ing. Katalin Rónai , tlumočnice (spolu s Ing. Korbelářem)
- Ing. Tomáš Chromý (ČB)- (spolu s Ing. Zídkem)
- Na téma „Vývoj dopravy – přeshraničí“ vystoupí Ing. Jarmila Korbelářová a Ing. Jaroslav Korbelář.
- Informace o činnosti za uplynulé období v činnosti OK ČKAIT přednese Ing. Zídek
- Informace o činnosti za uplynulé období v činnosti OP ČSSI přednese Ing. Krössl
2.b. Úkoly
29.8. – 1.9. Eger, Maďarsko
Jednání představitelů „Malé V4“ se zúčastní
Za OK ČKAIT KV:
- Ing. Svatopluk Zídek
- Ing. Miroslav Krössl,
- Ing. Jarmila Korbelářová
- Ing. Jaroslav Korbelář
3.9. Děčín
Slavnostní předání ocenění účastníkovi soutěže Středních průmyslových škol z Děčína, který se nemohl zúčastnit finále soutěže (povodně) za účasti:
- Ing. Petr Kuneš CSc.
- Jana Jágrová
- Ing. Svatopluk Zídek
5.-7. 9. Olomouc
Slavnostní zahájení Dnů evropské kultury (EHD)
10.9. Praha, Čelákovice
Zasedání Vědecké rady Národního technického muzea
10.-11.9. Ostrava
Závěrečné čtení PROFESIS 2013
14.9. Praha
Den památek techniky + industriálního dědictví
16.9. Karlovy Vary
Kontrola deníků autorizovaných osob – pozváno 20 členů OK ČKAIT
18.9. Brno
Rádné zasedání redakční rady časopisu Z+i.
19.9. Praha - ČKAIT
Jednání představenstva ČKAIT
23.9. Praha AIP
Řádné zasedání vedení AIP
26.-28.9, Sofia
Oslava 10. výročí založení Bulharské inženýrské komory (KIIP)
30.9. Karlovy Vary
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 30. září 2013 od 15.00 hodin.

zapsala: Jana Jágrová ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
V Karlových Varech 27. srpna 2013

28. 08. 2013