Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28. dubna 2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28. dubna 2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 28. 4. 2014

Program: 1. Informace o jednáních
+ Kontrola zápisu ze schůze výboru z 24. března 2014
2. Nové úkoly

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Bude doplněno jako informace po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 30.3. 2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 212 926,- Kč = 22 %
- odborná činnost 84 161,- Kč = 27 %
celkem režie + odb. činnost 297 087,- Kč = 23 % (rozpočet 25 %)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 24.3.2014 (úkoly Ing. Zídek)

28.března, Praha
Slavnostní setkání představitel státní správy a samosprávy s představiteli ČKAIT
29. března Praha
Volební shromáždění delegátů ČKAIT
31. března, Praha NTM
Slavnostní křest publikace IC ČKAIT – Průvodce stavbaře – Evropa
2. dubna - 6. května, Karlovy Vary
forma e-learningového studia:
Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb
lektor: Mgr. Ing. David Jedinák
3.-5. dubna, Písek
Konference SHS ČMS – „Památky bez bariér“
9. dubna, Třebíč – Borovina
Návštěva nově budovaného městského centra v Baťovském areálu Třebíč – Borovina, spolu s Ing. arch. Dvořákovou (NPÚ – GŘ Praha)- pozvání starosty města Třebíč Dr. Heřmana.
10. dubna, Praha ČKAIT
Prvé řádné zasedání představenstva ČKAIT po volbách dne 29.3.
12. dubna, Plasy- Klášterní pivovar
Odborná exkurze OP ČSSI – volná kapacita bude nabídnuta členům OK ČKAIT
15.dubna, Praha Sokolská 15
Řádné zasedání prezidia ČSSI
16. dubna, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
17.dubna, Pražský hrad
Slavnostní vyhlášení Historického města roku 2013. Titul získalo město Chrudim.
18.dubna, Karlovy Vary
Seminář celoživotního vzdělávání - Katastr nemovitostí 2014 po rekodifikaci občanského práva, účast 39 účastníků z toho 39 členů ČKAIT
Ing. Naděžda Vitulová, ředitelka Katastrálního úřadu Brno-město)
22. dubna, Brno BVV
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno, účast cca 46 hostů
23. dubna – 25. dubna, Brno BVV
Stavební veletrhy Brno
24. dubna, BVV Brno
Konference „Proměny bydlení“. Účast cca 56 hostů
28. dubna, Karlovy Vary – Teplá –Karlovy Vary
Jednání s ředitelem hospicu Teplá – 20 .výročí podpisu smlouvy s Bavorskou inž, komorou
28. dubna, Karlovy Vary
Řádné zasedání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary

2.a Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek

29.dubna, Praha ÚNMZ
Řádné zasedání rady pro normalizaci ÚNMZ
6. května - 27. května, Karlovy Vary, Kr. knihovna
e-learningové studium: Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb, zahájení kurzu
lektorka: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.
7. května, Karlovy vary – Ostrov – Karlovy Vary
Jednání s ředitelem STŠ a starostou města – odborná exkurze konf. MI KV 2014
13. května, Harrachov
Inaugurace zlaté mince edice „Mosty“ ČNB. Most Harrachov - Tanvald
13. května, Karlovy Vary, Kr. knihovna
Seminář CŽV - Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě
přednáší JUDr. Alena Bányaiová, CSc., Advokátní kancelář Praha 2, Patronem semináře je Ing. Miloslav Rychtář – dohodne podrobnosti s Janou Jágrovou.
14.května, Karlovy Vary, Magistrát města
Tisková konference Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje
15. května, Praha - Sokolská 15
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
15. května, Praha - Sokolská 15
Řádné zasedání exekutivy ČSSI
19. května, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje
22.- 25. května, Vídeň
Odborná exkurze Vídeň známá – neznámá
26.května, Karlovy Vary – Kadaň – Karlovy Vary
Maturitní zkoušky SPŠS Kadaň –
Účast: Ing. Potůček – obor Ekonomika a podnikání
Ing. Zídek – obor TZB
30. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru ČKAIT Oblast KV kraj

06. 05. 2014