Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30.5.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30.5.2014

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 30.5.2014

1.a. Informace

- Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Bude doplněno jako informace po dodání výsledků
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 30.4. 2014.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 272 685,- Kč = 28 %
- odborná činnost 118 923,- Kč = 38 %
celkem režie + odb. činnost 391 608,- Kč = 30 % (rozpočet 33,33 %)

Rozpočet na rok 2014 1 268 460,00 = 100%

1.b. Kontrola úkolů výboru z 28.4.2014 (úkoly Ing. Zídek)
29. dubna, Praha ÚNMZ
Řádné zasedání rady pro normalizaci ÚNMZ.
6. května - 27. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
e-learningové studium: Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb, zahájení kurzu.
lektor: Mgr. Ing. David Jedinák
7. května, Karlovy vary – Ostrov – Karlovy Vary
Jednání s ředitelem STŠ a starostou města – odborná exkurze konf. MI KV 2014.
12. května - kontrola deníku AO Oblasti ČKAIT Karlovy Vary
Dne 12. května proběhla kontrola deníku autorizovaných osob- bylo pozváno celkem 20 členů oblasti, kontroly se zúčastnilo 13 AO, ostatní (7 osob) budou pozváni na další termín kontroly deníku AO.
13. května, Harrachov
Inaugurace zlaté mince edice „Mosty“ ČNB. Most Harrachov – Tanvald
13. května, Karlovy Vary, Krajská knihovna
Seminář CŽV - Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě
přednášela JUDr. Alena Bányaiová, CSc., Advokátní kancelář Praha 2. Seminář uvedl Ing. Miloslav Rychtář.
14. května, Karlovy Vary, Magistrát města
Tisková konference Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje.
15. května, Praha - Sokolská 15
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví.
15. května, Praha - Sokolská 15
Řádné zasedání exekutivy ČSSI
19. května, Karlovy Vary, OK ČKAIT
Řádné zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje.
22.- 25. května, Vídeň
Odborná exkurze Vídeň známá – neznámá.
26. května, Karlovy Vary – Kadaň – Karlovy Vary
Maturitní zkoušky SPŠS Kadaň –
Účast: Ing. Potůček – obor Ekonomika a podnikání
Ing. Zídek – obor TZB
27. května – 17. června 2014, Krajská knihovna Karlovy Vary
e-learningové studium: Základy rozpočtování s využitím informačních technologií, zahájení kurzu
lektor Ing. Jiří Zábranský.
27. května, Praha Benediktinský klášter
Konference „Máme vybráno“ – Obnova památek z pohledu nadační a dobrovolné činnosti
28. května, Karlovy Vary – Erfurt
Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí založení Ingenieurkammer Thüringen – spolu s Ing. Špalkem
30. května, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádné zasedání výboru ČKAIT Oblast KV kraj

2.a Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek
3.června, Praha NTK,
Konference „Křižovatky architektury“ - problematika ochrany památek.
4. června, Klášter Teplá
Slavnostní setkání u příležitosti podpisu smlouvy BayIK – ČKAIT a ČSSI v roce 1994.
5. června, Karlovy Vary - Ostrov – Karlovy Vary
- Odborná exkurze pro přednášející a čestné hosty konference MI KV
- Neoficiální setkání představitelů města a Karlovarského kraje s přednášejícími a
čestnými hosty konference MI KV – „Becherplatz“
6. června, Karlovy Vary
- 19. ročník mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2014 na téma “Školství a město“, (přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory)
- Slavnostní večer DSA Karlovarského kraje v Městském divadle Karlovy Vary.
7. června, Karlovy Vary – Jáchymov – Mariánská -Boží Dar – Klínovec – Kadaň – Perštejn –Karlovy Vary
Exkurze pro účastníky konference MI KV 2014.
11. června, Karlovy Vary
Jednání poradního sboru ředitele Úřadu práce
12. června, Brno ČKAIT
Jednání redakční rady Z+i
13. - 14. června, Jihlava
Výjezdní zasedání představenstva ČKAIT
16. června, Praha ČKAIT
Řádné zasedání výboru ČKAIT Oblast KV kraj
17. června, Krajská knihovna Karlovy Vary
e-learningové studium: Základy rozpočtování s využitím informačních technologií, ukončení kurzu
lektor: Ing. Jiří Zábranský.

2.b Program dalších seminářů CŽV a plánovaných akcí OK ČKAIT v 2. pololetí
A. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí 2014:
7.10.2014 Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob
přednášející: Ing. Bartoníčková, Mgr. Doležel,
GrECo JLT Czech Republic, s.r.o.
21.10.2014 Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona
přednášející: Jaroslava Nietscheová, prom. právník,
Povodí Vltavy, Praha
JUDr. Václava Koukalová,
členka Společnosti pro stavební právo
18.11.2014 Požární bezpečnost staveb z hlediska elektroinstalačních rozvodů
přednášející: Petr Babor, PROMAT s.r.o.
9.12.2014 Úvod k navrhování pasivních a nulových domů
přednášející: Ing. arch. Josef Smola,
Centrum pasivního domu, Brno

B. Nabídka vzdělávacích programů na období 2. pololetí 2014,
formou e-learningového studia:
Sestavili jsme zvláštní nabídku seminářů, které budou probíhat e-learningovou formou studia. Vždy na začátku a na konci zhruba měsíčního období proběhne společné setkání zájemců o tyto kurzy, ale jinak bude výuka probíhat on-line na internetu.
9.9.-30.9.2014 Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví
lektor: Ing. Petr Ort, Ph.D.
30.9.-21.10.2014 Právo duševního vlastnictví – autorská práva ve stavebnictví
lektor: Mgr. Ing. David Jedinák
21.10.-18.11.2014 Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví lektor: Ing. Miroslav Novotný
18.11.-9.12.2014 Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě
lektor: Daniela Bartáková

,

23. 06. 2014