Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 6.11.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 6.11.2017

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 6. 11. 2017

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 6.10.2017
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2017

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 + informace výboru OK
Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 1- 10 / 2017.
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 764 613 Kč = 85 %
- odborná činnost celkem 357 625 Kč = 74 %
celkem režie + odborná činnost 1 122 237 Kč = 81 % (plán 83,33 %)

celkem plán roku 2017 = 1 381 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 16. října 2017
Příprava medailonů k jubileu členů OK ČKAIT KV pro Z+i
Číslo 5/2017 – Ing. Jiří Leitgeb 65, garant Ing. Zídek
18. - 20. října, Polsko - Mszczonów.
Konference Církevní památky.
24. října, Perštejn
Představení Zlaté mince ČNB – Hrad Perštejn.
25 . – 26. října, Havlíčkův Brod
Konference „Projektant a památkář ve vzájemném dialogu“.
31. října, Praha ČSSI
Schůze výboru „Industriální stopy” –příprava mezinárodní konference „Památky, řemesla, muzea”.
2.listopadu, Praha ČKAIT
Pracovní porada výboru „Stavba sotletí”.
6. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Kontrola deníku autorizovaných osob. Pozváno 21 členů ČKAIT, dostavilo se 17 členů, 1 neomluven, 3 omluveni.
6. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
7. listopadu, Karlovy Vary KÚ
Jednání s členem Rady KV kraje Ing. Janů – téma konference MI 2018 v Chebu.
8. listopadu, Praha AIP
První zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2017.
9.-10.listopadu, Havlíčkův Brod
Konference Pro Památky – téma využití historických budov radnic.
13. listopadu, Praha ČKAIT
Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví.
13. listopadu, Praha Benediktinský klášter
Slavnostní setkání k 10. výročí společnosti Pro Památky.
14. listopadu, Karlovy Vary – OK ČKAIT
Zasedání SIA - Krajské rady výstavby Karlovarského kraje – téma odmítnutí referenda „Replika Vřídelní kolonády“.
14. listopadu, Karlovy Vary – krajská knihovna
Seminář CŽV Energetická náročnost budov 2017.
přednášející: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Akad. arch. Aleš Brotánek (organizuje SVI ČKAIT Praha ve spolupráci s OK ČKAIT KV).
15. listopadu, Praha AIP
Druhé zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2017.
16. listopadu, Štědrá
Jednání se starostou Františkem Pánkem – příprava Adventního setkání 2017.
16. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání úzké rady stavby století – uzávěrka seznamu 66 staveb České republiky.
20. listopadu, Plasy CSD NTM
Jednání o dokončení expozice Statika.
22. listopadu, Praha AIP
Závěrečné zasedání poroty soutěže INOVACE roku 2017.
22. listopadu Praha
Plenární zasedání ICOMOS.
23. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT.
25. listopadu, Praha NTM
Sjezd ČSSI.
29. listopadu, Praha ČKAIT
Jednání předsedů OK ČKAIT.
1.prosince, 24. Adventní setkání ve Štědré
Tradiční předvánoční setkání stavebních inženýrů a techniků Karlovarského kraje
5. prosince, Praha Senát PČR
Slavnostní předání cen INOVACE roku 2017.
Zasedání vedení AIP.
11. prosince, Karlovy Vary OK ČKAIT
Řádná schůze výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 2. pololetí 2017
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary; Závodní 378/84

14. prosince, Keramické obklady a dlažby – velké formáty, vady obkladů a dlažeb v praxi
přednášející: Dr. Eduard Justa - Silikátový svaz a Cech obkladačů;

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT se bude konat dne 11. prosince 2017 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 20. 11. 2017
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

27. 11. 2017