Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary ze dne 16.května 2005

Informace o jednání výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary ze dne 16.května 2005

Informace
o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
dne 16. května 2005
Kontrola zápisu ze 25.4.2005 1. Všechny uložené úkoly byly splněny. Opakované + nové úkoly: 1. Na organizaci setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.-4.9.2005 i nadále spolupracují Ing. Zídek, Ing. Baxa, Ing. Pospíšil a Ing.Havlan. 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: - 11. května 2005 se uskutečnil seminář „Stavební zákon – aktuální změny“ – přednášející JUDr. Zdeňka Vobrátilová, MMR O toto školení projevili členové OK ČKAIT Karlovy Vary nebývalý zájem, přihlásilo se jich 132, seminář byl proto přeložen z České spořitelny do kina Čas. - 7. června 2005 „Požární bezpečnost staveb podle aktuálních technických specifikací“ (seminář zajišťuje OP ČSSI Karlovy Vary – Ing. Bohumír Baxa) - 23.5.2005 bude uspořádán seminář společností ABF Praha a.s. „Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění“ od 14.00 hodin v Červeném salonku hotelu THERMAL-F a.s. v Karlových Varech. K dnešnímu dni je přihlášeno cca 32 osob. 3. Dnes proběhla za účasti členů DR Praha Ing. Šteinera a Ing. Šafaříka kontrola deníků autorizovaných osob. Bylo pozváno celkem 15 osob, dostavilo se 15 osob, z nichž budou 3 autorizované osoby pozvány v příštím termínu kontroly deníků znovu na kontrolu provedeného doplnění. 4. Úkol sledování staveb či projektů zařaditelných do 2. ročníku soutěže „Cena inženýrské komory“ i nadále trvá. 5. Ing. Pospíšil pracuje na splnění úkolu iniciovat přihlášku vhodné stavby SSŽ do soutěže „Dopravní stavba roku 2005“. 6. Ing. Zídek podal aktuální informaci o stavu příprav setkání „Velké V 4 v Liberci 6. – 9. října 2005. 7. Ing. Zídek informoval o současném stavu příprav programu l0. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2005. Předpokládá, že v rámci konference bude možno uspořádat křest publikace „Regenerace prostoru – Karlovarský kraj“. 8. Ing. Zídek podal informaci o průběhu příprav 3. bienále technických památek, které se uskuteční v Praze a v Kladně ve dnech 19.-24.září 2005. 9. ABF Praha a.s. se rozhodlo z finančních důvodů neuspořádat konferenci „Skleněné fasády“. 10. Kolegium pro TP spolu s OK ČKAIT v Praze připravuje ve spolupráci s agenturou KOMUNIKACE + PROFIT, pod záštitou VBI Německo ve dnech 14. – 16. října 2005 zájezd do Heidelbergu, Trevíru a následně do Luxemburgu. (2 x nocleh v Trevíru). Předběžná cena zájezdu činí 5.700 – 6.000 Kč s tím, že členům ČKAIT a Kolegia pro technické památky přispěje ČKAIT na zájezd částkou 1.500 Kč. Podrobnější informace o zájezdu jsou v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary. Informace – různé 1. Informace o integrovaném profesně informačním systému a materiálech, které budou vydány v roce 2005. 2. Termíny autorizačních zkoušek pro období duben – červen 2005 jsou k dispozici v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary. 3. Informace o závěrečném účtu k hospodaření ČKAIT za rok 2004. 4. Ke dni 26.4.2005 je 23 036 autorizovaných osob, u oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary je 736 registrovaných osob a 26 osob je v současné sobě registrováno jako žadatel o autorizaci. Nabídky seminářů a školení 1. Společnost pro Lignum pořádá dne 18.5.200 seminář „Dřevo ve stavebnictví – nové trendy“, který je určen stavebním inženýrům, technikům a architektům z projekční i výrobní sféry a je věnován možnostem využití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebních konstrukcích. Akce se koná v Kongresovém centru hotelu Pyramida, Bělohorská 24/125, 160 00 Praha 6 – Břevnov. 2. Česká betonářská společnost ČSSI ve spolupráci s Ústavem betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně pořádá dne 30.5.2005 seminář „Zesilování betonových a zděných konstrukcí“. Termín a místo konání: pondělí 30. května 2005 v sále Morava Pavilonu A3 Výstaviště v Brně. Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 18.5.2005
23. 05. 2005