Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K. Vary dne 22.září 2003

Informace o jednání výboru OK ČKAIT K. Vary dne 22.září 2003

I N F O R M A C E
o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
dne 22. září 2003

Kontrola zápisu z 30.6.2003
Zbývá k realizaci:
  1. Ing. Zídek - sledovat vývoj dohody se Saskem (školení - čerpání prostředků z programů EU). Zatím byla odsouhlasena 2 sedmidenní školení - finanční podpora oblasti infrastruktury
  2. Semináře, pořádaného v rámci programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (projektové řízení), se dne 8. září 2003 zúčastnilo 26 členů ČKAIT.
  3. Úkol navázání užšího kontaktu se Stavebními úřady stále trvá - Ing. Zídek SÚ Sokolov, Ing. Neustupný SÚ Mariánské Lázně. Ostatní kontakty byly úspěšné.
  4. Organizace zájezdu do Lipska na stavební veletrh bude uspořádán v případě, že se jeho organizace ujme Regionální stavební sdružení za spolupráce Ing. Budky a Ing. Zídka. Ing. Zídek nabídl pomoc při zajištění ubytování a úhrady jedné cesty autobusu na veletrh. Bude-li se zájezd konat, OK ČKAIT nabídne možnost zúčastnit se všem svým členům.
  5. O účasti na seminářích v Krakowě v rámci "Malé V4" informoval p. Ing. Pospíšil
    Setkání se účastnila 6 ti členná delegace z Karlových Varů (Ing.Kuneš, CSc., Ing.Froněk, Ing.Baum, pan Kučera, Ing.Pospíšil a Ing. Zídek, 2 členná skupiny z Prahy a 8 členná skupiny z Ostravy.
  6. Na veletrh stavebnictví FOR ARCH Praha 2003 budou v pátek 26.9.2003 vypraveny 2 autobusy. Na tuto akci se přihlásilo celkem 73 osob - z toho 33 členů OK ČKAIT Karlovy Vary.
29. 09. 2003