Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 5. října 2009

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 5. října 2009

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 5. října 2009 1/ Kontrola zápisu z 31.srpna 2009 - Úkoly uložené dne 31.srpna byly všechny splněny a to následovně : - 8. 9. školení o nových technologiích ve vytápění,chlazení a úsporách energií, novinkách ve výrobcích pro komínové systémy a o odstraňováních tepelných a zvukových mostů. Účast 37 přítomných z toho 31 členů ČKAIT - DSA – přihlášeny dosud 2 školy (Kadaň, Karlovy Vary Sabinovo náměstí,) Ing.Zídek zaslal v tomto týdnu další urgenci dosud nepřihlášeným školám k účasti na DSA 28. listopadu i tiskové konferenci plánované na 20.listopadu. - Exkurze na výstavbu rychlostní silnice R 6 dne 16.9. pořádané OP ČSSI se zúčastnilo celkem 21 účastníků z toho 17 členů ČKAIT - K účasti na stavebním veletrhu FOR ARCH Praha bylo distribuováno našim členům celkem 78 bezplatných vstupenek - Ing. Zídek pracoval jako předseda poroty soutěže GRAND PRIX FOR ARCH Praha a na slavnostním večeru předával ceny vyznamenaným podnikům. - Kontrola deníku autorizovaných osob byla stanovena po dohodě s Ing. Šafaříkem na den 26.10. 2009. - Ing. Potůček zaslal své připomínky k návrhu novelizace vyhlášek Ing. Štěpánovi 2/ Informace o jednáních Ing Zídek informoval : - Setkání „Malé V4“ v Krakově ve dnech 3. -6. září se účastnila karlovarská delegace ve složení : OK ČKAIT KV - Ing. Zídek, Ing. Pospíšil, Ing. Havlan,Ing. Rychtář OP ČSSI - Ing. Krössl, Ing. Kaska, Ing. Baxa, Ing. Černý Se závěrečným protokolem seznámil výbor Ing.Zídek - Dne 7.9. se uskutečnilo zasedání SIA Rady výstavby Karlovarského kraje, které zhodnotilo spolupráci za uplynulý rok. Předsedou byl zvolen pro příští období Ing. Zídek. - Dne 8.9. se uskutečnila tisková konference k 5. Bienále v Kladně – Ing. Zídek představil při této příležitosti činnost Kolegia pro TP ČKAIT & ČSSI - O jednání výboru soutěže dne 9.9. „Výrobek roku“ kde je ČKAIT spoluspisovatelem - Dne 10.9. se uskutečnil „Nominační večer soutěže Stavba roku 2009“ dostavba letiště v Karlových Varech postoupila v soutěži mezi nominovaných 15 staveb v republice. - Dne 11.9. se uskutečnilo zasedání SIA Rady výstavby ČR, zhodnotilo činnost – korespondenci s předsedou vlády a jednotlivých parlamentních stran. Osobností stavitelství 2009 byl Radou výstavby zvolen Ing. Zídek. - Ve dnech 12.-13. září se uskutečnilo republikové zahájení EHD, na kterém jednal Ing. Zídek s vedoucími představiteli o další spolupráci s ministerstvem kultury, NPÚ a SHS ČMS. - Dne 14.9. bylo oficiálně zahájeno 5. bienále. Ve Staré kanalizační čistírně se uskutečnila v 11 hod. tisková konference, v 17 hod vernisáž celkem 4 výstav a večer ve 20 hod. slavnostní koncert orchestru BERG - Dne 14.9. se konalo jednání přípravného výboru výstavy „Panelová sídliště“, která se uskuteční dne 20. října 2009 spolu s 1. mezinárodní konferencí „Má průmyslová výstavba bytů budoucnost?“ Pozvánky byly vloženy do všech výtisků Z+i č.3/09. - Dne 15. Září se v Liberci uskutečnilo slavnostní předání titulů Stavba Libereckého kraje a ceny Dr .Ing. Ješe. - Dne 16.9. se uskutečnilo jednání RR časopisu Stavebnictví – příprava č.10/2009 - Dne 17.září se uskutečnilo jednání představenstva ČKAIT – základní informace podána členům výboru dnes. - Dne 18.9. se v Praze uskutečnilo jednání RR časopisu Z+i – příprava čísla 4/2009 + časopisu Inženýrská komora 2010. - Dne 22.9. se uskutečnilo jednání poroty GRAND PRIX FOR ARCH 2009 a večer slavnostní předání cen. - Dne 23.9. proběhla v Praze na výstavišti konference věnována programu „Zelená úsporám“ a „Nový panel“. Účast z OK ČKAIT Karlovy Vary - Ing. Brodec + Ing. Zídek - Dne 30.9 se uskutečnil DSA – setkání v SENÁTU PČR, slavnostní večer na Žofíně + v Mánesu spojený s předáním cen STAVBA ROKU 2009 3/ Nové úkoly - Nejbližší semináře celoživotního vzdělávání 20.10. „Rekonstrukce budov- statika při přestavbách“ (Ing. Šafařík OK ČKAIT KV) Ing. Zídka (služebně mimo) na semináři zastoupí Ing. Miroslav Krössl 10.11. „Zatížení staveb sněhem“ (Ing. Studničková – Kloknerův ústav) 10.12. „Zásady navrhování konstrukcí dle EN 1990 a zatížení dle 1991“ (Prof. Holický,DrSc. – Kloknerův ústav) - Kontrola deníku AO proběhne dne 26.10.2009 v OK ČKAIT. - Ing. Zídek počátkem měsíce října opakovaně připomenul dosud nepřihlášeným ředitelům středních odborných škol Den otevřených dveří, který se koná dne 28.listopadu a připomenul i konání tiskové konference ke DSA, kterou připravujeme na 20.listopad. Připomínku případně zopakuje počátkem měsíce listopadu. - Projednán obsah příspěvků z OK ČKAIT KV do čísla 4/2009 časopisu Z+i i složení autorského týmu. Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 9.listopadu 2009 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary. Zapsala: Jana Jágrová + Ing. Zídek V Karlových Varech 6.10. Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
07. 10. 2009