Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek)

Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek)

Dne 9.3.2020 ve 14.00 hod. se uskuteční seminář na téma "Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek)" ve velkém sále v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí č.5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Odborný garant: JUDr. Miluška Jarošová, MSK, oddělení stavebního řádu.

Program semináře:

 1. Informace o současném stavu rekodifikace stavebního práva (výsledek vypořádání zásadních připomínek)
 2. Změny právních předpisů na úseku vodního hospodářství, dopravy, veřejného zdraví, ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, požárních předpisů v souvislosti s novým stavebním zákonem
 3. Změny právních předpisů , které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019 a k 1.1.2020, a které se přímo vztahují k postupům a řízením podle stavebního zákona ( např. rozšíření dokumentace ve vztahu k zákonu o ochraně ZPF, důsledky účinnosti novely zák. č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií k 1.1.2020
 4. Majetkoprávní doklady pro umístění a povolení staveb
 5. Záměry, které nevyžadují opatření ani rozhodnutí stavebního úřadu
 6. Úskalí společných územních souhlasů a souhlasů s provedením ohlášené stavby a společných územních a stavebních řízení
 7. Problematika terénních úprav a umisťování a povolování skládek k ukládání odpadů
 8. Změny stavby před dokončením (změna stavby schválená na místě)
 9. Problematika umisťování tepelných čerpadel
 10. Závazná stanoviska a jejich přezkum
 11. Problematika odstraňování staveb a problematika řízení o dodatečném povolení staveb
 12. Užívání staveb, povolení zkušebního provozu
 13. Diskuze

Seminář je zařazen do CŽV AO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
240
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 88
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101216 Ing. Dagmar Žižková
2 1102460 Zdeněk Rumpala
3 1102877 Ing. Marcel Šintaj
4 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
5 1103351 Ing. Aleš Dustor
6 1104100 Ing. Jiří Němec
7 1102733 Ing. Kamil Neuwerth
8 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
9 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
10 1102915 Milan Rybovič
11 1103715 Ladislav Kašuba
12 1302205 Ing. Jan Kůrka Ph.D.
13 1101389 Ing. Jozef Labant
14 1101637 Jana Štvrtňová
15 1103763 Ing. Kateřina Šípková
16 1103927 Ing. David Klimša
17 1102806 Ing. Robert Buďo
18 1103028 Ing. Jan Buchta
19 1102145 Ing. Karel Navrátil
20 1102303 Ing. Libor Knop
21 1102923 Karel Ručka
22 1103473 Renáta Hrobníková
23 1102365 Ing. Petr Mičulka
24 1103182 Ing. Ondřej Macháč
25 1103216 Ing. Eva Venhudová
26 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
27 1103684 Ing. Jan Baďura
28 1101093 Ing. Pavel Menšík
29 1100228 Ing. Jiří Kolátek
30 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
31 1100337 Ing. Radek Pavlík
32 1103639 Ing. Adam Kloss
33 1103477 Ing. Martin Kaleta
34 1103533 Ing. Michal Kawulok
35 1104240 Ing. Tomáš Martinek
36 1103790 Ing. Petr Hrubý
37 1104007 Lukáš Fabiánek
38 1103966 Ing. Martin Kubečka
39 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
40 1104154 Ing. Šárka Maděřičová Ph.D.
41 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
42 1102704 Ing. Patrik Lupták
43 1102462 Marie Fojtíková
44 1102114 Ing. Petr Bělák
45 1102182 Ing. Jaroslav Kořínek
46 1102630 Ing. Zbyněk Novák
47 1100217 Ing. Libor Langr
48 1101973 Jiří Hegegy
49 1100192 Ing. Aleš Ryšán
50 1101462 Roman Otisk
51 1100275 Ing. Eva Hudečková
52 1103302 Aleš Novák
53 1102596 Ing. František Fiala
54 1102394 Dagmar Žárová
55 1102726 Ing. Iva Polochová
56 1102919 Ing. Eva Hrubá
57 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
58 1102413 Ing. Jan Černoch
59 1101188 Marie Chromčáková
60 1102210 Dr.Ing. Jiří Vaculík
61 1103775 Ing. Jiří Fojtášek
62 1102800 Ing. Petr Lanc
63 1102187 Rudolf Schön
64 1103704 Ing. Vít Kučera
65 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
66 1102312 Jiří Kovář
67 1100175 Ing. Václav Frydrych
68 1102452 Ing. Luděk Valík
69 1103720 Ing. Petr Krajkovič
70 1102346 Ing. Antonín Dulava
71 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
72 1100261 Ing. Ivo Helbich
73 1100259 Ing. Zdeněk Fabián
74 1102925 Ing. Petra Kopřivová
75 1102170 Ing. Pavel Tyma
76 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
77 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
78 1101396 Barbara Stýblová
79 1100781 Ing. Jan Krőmer
80 1100089 Ing. Jaroslav Richtár
81 1102158 Ing. Vladimír Křístek
82 1101555 Ing. František Kořistka
83 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
84 1100980 Ing. Jiří Kalvach
85 1100172 Ing. Jaroslav Geryk
86 1102176 Ing. Václav Kučera
87 1102362 Ing. Aleš Tuček
88 1103461 Ing. Martin Zaremba
89 1100249 Jaroslav Vojíř
90 1103496 Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
91 1102294 Ing. Ivana Pavlisková
92 1103615 Ing. Tereza Česelská Ph.D.
93 1100972 Ing. Dušan Václavík
94 1102662 Ing. Vladimír Drobík
95 1101788 Ing. Kamil Grigar
96 1101191 Ing. Pavel Mikeska
97 1103262 Ing. Tomáš Czapka
98 1103815 Ing. Vít Obdržálek
99 1101480 Ing. Jiří Tomšíček
100 1101876 Ing. Lenka Zrníková
101 1103701 Ing. Irina Drchalová
102 1103396 Ing. Blanka Křižková
103 0000028 Ing. Jindřich Pater
104 1101175 Ing. Karel Špalek
105 1101282 Ing. Petr Weczerek
106 1103796 Ing. Pavel Srkal
107 1103347 Bedřich Čmiel
108 1100904 Ing. Dagmar Šeděnková
109 1102057 Ing. Roman Vitásek
110 1102929 Ing. Richard Kraus
111 1103106 Ing. Martin Vašek
112 1102451 Ing. Iveta Macečková
113 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná
114 1104147 Ing. Dalibor Rajnoch
115 1103043 Ing. Stanislav Smiga
116 1100660 Ing. Miloslav Jančík
117 1102510 Ing. Petr Halfar
118 1102423 Ing. Antonín Surý
119 1102551 Ing. Pavel Kyška
120 1104004 Ing. Ilja Nikolov
121 1103903 Jakub Milerski
122 1102511 Ing. Zbyněk Volf
123 1103906 Ing. Pavel Hanyk
124 3000218 Ing. Miroslava Stašová
125 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
126 1100657 Ing. Jitka Jelínková
127 1102299 Ing. Hana Bendová
128 1104214 Bc. Michal Fišer
129 1103544 Ing. Lukáš Kosub
130 1104233 Bc. Kamila Hiľovská
131 1102203 Vladimír Sýkora
132 1100467 Ing. Ladislav Vodička
133 1102815 Ing. Dagmar Šrámková
134 1104122 Ing. Roman Kulhánek
135 1103973 David Wróbel
136 1102723 Ing. Miroslava Jindrová
137 1104054 Libor Drahoňovský
138 1101835 Ing. Šárka Koňakovská
139 1100335 Ing. Eva Vojtasíková
140 1101882 Ing. Eva Ožanová
141 1100024 Ing. Tomáš Záhora
142 1100241 Ing. Karel Pochobradský
143 1103633 Bc. Pavel Němčanský
144 1103735 Andrea Pavlasová
145 1103470 Ing. Ivana Máchová
146 1101312 Ing. Stanislav Fuchs
147 1100891 Ing. Petr Lazar
148 1103797 Ing. Petr Greguš
149 1103977 Ing. Petr Tobola
150 1103782 Ing. Martin Hájek
151 1103528 Ing. Jiří Talášek
152 1102043 Tomáš Lehnert