Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z centra dopravního výzkumu - seminář

Informace z centra dopravního výzkumu - seminář

Informace z centra dopravního výzkumu - seminář

Cílem semináře je představit data o dopravních nehodách, nástroje pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, principy bezpečného uspořádání pozemních komunikací a zásady pro osazování dopravního značení. Snahou je ukázat principy a přístupy k řešení problémových míst na silniční síti s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu. Popsány budou jak proaktivní, tak reaktivní přístupy identifikace problémových míst na pozemních komunikacích. Déle budou představeny činnosti Laboratoře centra dopravního výzkumu, akreditovaných ČIA pod č. 1506 s uvedením konkrétních příkladů realizovaných měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravou a diagnostik vozovek.

Přednášející: 

Ing. Pavel Havránek
Ředitel divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií, autorizovaný inženýr v ČR a SK, auditor bezpečnosti PK
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Ředitel divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb, vedoucí laboratoří CDV

Termín: 11. října 2022 od 14:00 hod.

Místo konání: Bea campus MVŠO Olomouc, Kosmonautů 1288/1, Olomouc, salonek ÉTA

Organizační garant: OK ČKAIT Olomouc

Poznámka: Neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
58
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 47
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
2 1201263 Ing. Jana Černá
3 1200305 Ing. Vlastimil Jašek
4 1201948 Václav Drábek
5 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
6 1200413 Ing. Martin Říha
7 1201659 Ing. Michal Svěrák
8 1201200 Ing. Jiří Schindler
9 1200854 Ladislav Raušer
10 1201818 Ing. Tomáš Tužín
11 1201732 Ing. Arnold Rozehnal