Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. ledna 2014

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. ledna 2014

Informace z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 20. 1. 2014

 1. Informace
  • Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary

  Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 1.1. – 31.12. 2013.
  Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
  • režie celkem 852 460 = 88 %
  • odborná činnost 412 908 = 99 % celkem režie + odb. činnost 1 265 368 = 91 %
  Rozpočet na rok 2013 1 385 123 = 100 %
  Kontrola úkolů výboru ze 16.12.2013 + úkolů Ing. Zídek
   18.12. Praha
   Adventní koncert FS ČVUT Praha v Betlémské kapli
   19.12. Praha
   Přípravný výbor konference „Industriální stopy 2014“ dne 29. 8. 2014 v Ostravě
   6. ledna, Praha
   3. přípravné jednání Stavební veletrhy BV, Ouvertura, Stavební kniha, konference
   6.1.2014, Praha – ČKAIT
   Třetí přípravná schůzka ke Stavebním veletrhům Brno (konference + Stavební kniha 2014 + Ouvertura - účast na 11, Dopravním fóru + Adventním koncertu v Rezidenci pražského primátora
   6.1.2014, Praha – ČKAIT
   10.Tříkkrálové setkání Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI,(28 účastníků setkání (ve vlastní režii účastníků)
   7. ledna – 4. února, Karlovy Vary
   První kurz formou e-learningového studia: Velká novela stavebního zákona v praxi lektor: Ing. Mgr. David Jedinák
   7.1. 2014 Praha, Nadace ABF
   Zasedání poroty soutěže + programové rady „Výrobek – technologie roku 2013“
   Jednání zahájil předseda Rady programu Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Předseda poroty Ing. Petr Kučera, CSc. řídil jednání poroty. Výsledek hodnocení 6. ročníku soutěže a udělení ocenění soutěžícím bylo předloženo Radě programu soutěže. Rada tento návrh udělení ocenění schválila. Ing. Svatopluk Zídek navrhl zorganizovat letošní veřejné vyhlášení výsledků soutěže a předávání ocenění v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Návrh byl přijat kladně a podmínky jeho realizace budou prověřeny.
   9.ledna, Praha
   Řádná redakční rada časopisu Stavebnictví
   14.1. Plzeň
   Jednání s GŘ Plzeň Evropské město kultury Ing. Suchánkem na téma „Konference ke 150. Výročí založení první české inženýrské organizace“ v klášteře Plasy za účasti Ing. Špalka (ČKAIT) a Mgr. Kodery (NTM) a její zařazení do programu Plzeň – Evropské město kultury 2015
   16.ledna , Brno
   Řádné zasedání redakční rady Z+i
   20. ledna, Karlovy Vary Zasedání výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj.


 2. Nové úkoly + úkoly Ing. Zídek
   21.1.2014, Praha ÚNMZ
   Řádné zasedání RADY PRO TECHNICKOU NORMALIZACI
   22. 1.2014, Karlovy Vary
   Seminář CŽV - Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody podle nové směrnice (Ing. Luboš Káně, ČHIS-ČSSI)
   23.1.2014, Karlovy Vary – Krajský úřad
   Jednání s hejtmanem Karlovarského kraje PaedDr. Novotným na téma spoluúčasti Karlovarského kraje - 19. ročník konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2014.
   23.1.2014, Praha
   Pracovní jednání Industriální stopy 2014 – zejména Ostrava
   27.1.2014, Karlovy Vary OK ČKAIT
   Řádné zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje.
   28.1. Cheb Zasedání Krajské sekce SHS ČMS v Chebu (Zídek)
   29.1.2014, Karlovy Vary
   Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
   30.- 31.1. Mnichov
   Účast v delegaci ČKAIT (Ing. Špalek) a ČSSI (Ing. Zídek) na Inženýrském dnu Bavorské inženýrské komory
   3.2.2004, Praha ČKAIT
   Čtvrtá přípravná schůzka ke Stavebním veletrhům Brno (konference + Stavební kniha 2014 + Ouvertura
   4.2.(- 11.3.2014), Karlovy Vary - Seminář e-learningovou formou studia.
   Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti, lektor: Ing. Mgr. David Jedinák
   6.2.2014, Praha hotel Clarion
   Účast na tradičním „Dni ÚNMZ“
   6.2.2014, Karlovy Vary
   Účast předsedy výboru OK ČKAIT KV na výroční schůzi Oblastní pobočky ČSSI KV
   13.2.2014, Praha ČKAIT
   Řádné zasedání představenstva ČKAIT
   18. 2.2014, Karlovy Vary,
   Seminář CŽV - Zelená úsporám – zateplovací systémy, vady a zkušenosti, normy a nové trendy (Mgr. Jiří Půlpytel, BASF)
   24.2.2014, Karlovy Vary
   Zasedání výboru ČKAIT Oblasti Karlovarský kraj
Ing. Svatopluk Zídek
06. 02. 2014