Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informační den ČKAIT pro občany z obcí postižených tornádem

Informační den ČKAIT pro občany z obcí postižených tornádem

Dne 3. 8. 2021 ČKAIT pořádá informační den pro občany z obcí postižených tornádem. Na programu jsou individuální poradny a workshop.


Individuální poradny projektantů ČKAIT pro občany

Program: Autorizovaní inženýři a technici ČKAIT budou radit občanům, proč by neměli obnovovat svá obydlí bez potřebné projektové dokumentace, k čemu je dobrý odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, proč původní dokumentace nemusí stačit, proč je nutné vyhovět současným závazným technickým požadavkům a normám. K dispozici budou seznamy s odborníky - autorizovanými projektanty a staviteli, kteří jsou připraveni okamžitě začít řešit problémy spojené s obnovou obydlí.

 • 8:00 až 10:00 - HRUŠKY - stánek před obecním úřadem
  pod záštitou starostky Bc. Jany Filipovičové
 • 10:30 až 12:30 M.N.VES - zasedací místnost MÚ
  pod záštitou starosty Mgr. Bc. Marka Košuta
 • 13:00 až 15:00 LUŽICE - před budovou radnice (za nepříznivého počasí v sokolovně)
  pod záštitou starosty Mgr. Tomáše Kláska

Workshop a poradna ČKAIT pro občany

 • 16:00 až 19:00 MIKULČICE - kulturní dům
  pod záštitou starostky Marty Otáhalové

Program:

 • Jak Vám můžeme pomoci? Prof. Ing. Alois Materna, CSc. MBA, místopředseda ČKAIT
 • Proč potřebujete „kulaté razítko“ autorizovaných projektantů aneb stavební zákon, živelní pohroma, povolování a kolaudace rodinných domů. JUDr. Eva Kuzmová
 • Konkrétní příklady z praxe - jak vzniká první potornádový dům - od přípravy povolení až po zahájení výstavby. Zdeněk Kaňa, autorizovaný stavitel
 • Dotazy občanů budou zodpovídat přednášející a David Hanák ze stavebního úřadu Hodonín.

Pozvánka v PDF formátu.