Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ing. Pavel Křeček získal titul Osobnost stavitelství 2020

Ing. Pavel Křeček získal titul Osobnost stavitelství 2020

Titul Osobnost stavitelství roku 2020, který každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby sdružující nejvýznamnější profesní uskupení českého stavebnictví, si v letošním roce odnesl za svou dlouholetou práci pro obor Ing. Pavel Křeček, FENg., který byl v letech 2008 až 2020 předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Titul byl předán v rámci celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020, která letos proběhla 15. října netradiční formou, prostřednictvím unikátních filmových dokumentů, virtuálně a ve spolupráci s médii.

Ing. Křeček je absolventem Střední průmyslové školy stavební v Dušní ulici v Praze a Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru vodohospodářské stavby. Autorizován je v oborech městské inženýrství a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Jeho profesionální zkušenosti zahrnují stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby vodovodů, kanalizací, meliorací, stavby hydrotechnické, inženýrské sítě a vodní hospodářství průmyslových závodů, příprava a projektování a také autorský a technický dozor.

V praxi začínal jako mistr a poté jako stavbyvedoucí u Pražských silničních a vodohospodářských staveb. Činnost projektanta začala v Projektovém a výrobním družstvu Instrukta Praha, následně pracoval jako projektant a hlavní inženýr v Energostavu Praha a v Projektovém ústavu výstavby hl. m. Praha. Od roku 1989 se stal majitelem a jednatelem projektové kanceláře Komprin, s.r.o. Z jeho návrhů lze zmínit např. generel stokové sítě Jihozápadního Města II či technickou infrastrukturu obytného souboru Černý Most I a Černý Most II či sídliště Lužiny. Navrhoval a připravoval rovněž vodojemy, ale také galvanovnu.

Je zajímavé projet se s ním Prahou. Je opravdu pražským městským inženýrem. Cestou se dozvíte mimo jiné, kdy se rozlet architektů musel při projektování sídliště přizpůsobit technickým problémům sítí a podmínkám pro dopravu, kdy zvítězil „politický urbanismus“ nad technickým řešením, který dálniční přivaděč vede právě touto lokalitou a proč.

Byl jedním ze zakladatelů unikátní mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary pořádané od počátku českou, slovenskou, bavorskou, saskou, durynskou inženýrskou komorou a Českým svazem stavebních inženýrů. Konference se koná od roku 1996. Od jejího prvního ročníku je členem Vědecké rady konference.
Ing. Křeček se vždy zasazoval o zájmy stavbařů. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných inženýrů a techniků a od zahájení její činnosti v roce 1993 byl členem představenstva ČKAIT. Byl aktivním členem SIA ČR – Rady výstavby. Aktivně pracuje se státními i vzdělávacími organizacemi, od roku 2019 je členem Rady vlády pro veřejné investování a rovněž členem Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

11. 11. 2020