Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Internetová databáze veřejných zakázek

Internetová databáze veřejných zakázek

Možná jste už zaznamenali existenci projektu Veřejný portál, www.verejnyportal.cz. Jde o platformu, která podnikatelům zprostředkovává poptávky měst. V poslední době dochází k rozšiřování počtu obcí a měst, které zveřejňují informace o svých vypisovaných zakázkách na internetu. Jsme si vědomi skutečnosti, že zvláště malí a střední podnikatelé nemají čas neustále sedět u počítače a vyhledávat nově vypsané veřejné zakázky ve svém oboru. Proto jsme vytvořili internetovou databázi veřejných zakázek VeřejnýPortál.cz, která řešení tohoto problému výrazně usnadní. Jde o křižovatku, na které se setkávají požadavky obcí s nabídkami podnikatelů. Veřejný portál má za cíl poskytnout zvláště malým a středním podnikatelům informace o vypisovaných veřejných zakázkách a obcím přinést co možná nejkvalitnější nabídky a to s minimálním administrativním zatížením. Kdo už s Veřejným portálem spolupracuje? Do projektu se již zapojila velká města včetně několika krajských (Liberec, Hradec Králové či České Budějovice), ale i řada menších měst a obcí. Dohromady na portál vkládá své zakázky padesát obcí a měst (včetně jimi zřizovaných firem), jejichž rozpočet dohromady činí bezmála 11 miliard korun ročně a počet jejich obyvatel je více než 670 tisíc, což představuje 6 ½ procenta všech obyvatel ČR. O tom, že participace těchto měst a obcí není jen formální, svědčí skutečnost, že od května loňského roku dosáhla hodnota veřejných zakázek publikovaných na Veřejném portálu téměř jedné miliardy korun.
09. 02. 2012