Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Interní směrnice ČKAIT

Interní směrnice ČKAIT

Na základě ustanovení vyhlášky č. 451/2008 Sb. Ze dne 17.12.2008 stanovuji tyto sazby při poskytování cestovních náhrad zaměstnanců a funkcionářů ČKAIT:
 1. Základní náhrada za používání silničních motorových vozidel 3,90 Kč za 1 km jízdy v případě použití osobních silničních motorových vozidel.
 2. Stravné ve výši
  • 70,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 110,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  • 170,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 3. Průměrná cena pohonných hmot
  • 26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 28.50 Kč i motorové nafty.
09. 02. 2009