Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inženýři a vědci z celého světa v Praze

Inženýři a vědci z celého světa v Praze

Dnes byla v Kongresové centrum Praha slavnostně zahájena 7. mezinárodní konference World Engineers Convention 2023 (WEC 2023). Do naší metropole se sjely stovky odborníků a odbornic. World Engineers Convention totiž patří k největším setkáním inženýrského světa, které sledují oborníci z více než 100 zemí.

Cílem konference je shromáždit inženýry, vědce, technické specialisty i vedoucí pracovníky, politiky, pedagogy a studentstvo z celého světa, aby si mohli vyměnit názory a přispět k řešení nejkritičtějších globálních problémů. Téma WEC 2023 reaguje na současné planetární výzvy jako jsou high-tech a low-tech inovace, umělá inteligence, udržitelnost životního prostředí pro bezpečnější, spravedlivější, efektivní a zdravou budoucnost.

Celkem zde vystoupí několik desítek řečníků a předních odborníků z celého světa. Generální tajemník OSN António Guterres se připojil online a v úvodu pozdravil účastníky. Jako druhý vystoupil Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, který mimo jiné uvedl:

Svět se mění a my všichni musíme na nové výzvy reagovat. Témata jako klima, udržitelné využívání zdrojů, čisté energie, inovace nebo digitalizace jsou každodenní prací stavebních inženýrů a techniků. Pro velké výzvy ale nesmíme zapomínat na naše zaměstnance. Bohužel již mnoho let pozorujeme, že zájem mladých lidí o studium technických oborů, včetně stavebnictví klesá. Kombinace obtížných studií a vysoká odborná odpovědnost není příznivá. Odpovědné osoby z vedení států si to musí uvědomit. Věřím, že tato konference přispěje ke zlepšení situace. Potřebujeme novou generaci, ne poslední.

Průběh konference je možné sledovat i online. Od středy 11. do pátku 13. října 2023 jsou na programu tato klíčová témata:

 • Nová řešení pro energetiku
 • Smart Cities, koncept urbanizace
 • Inženýrský přístup k ochraně životního prostředí
 • Inženýrské vzdělání a další profesní rozvoj
 • Zelená doprava
 • Bezpečný digitální svět
 • Inovativní technologie v průmyslu
 • Inženýrství ve zdravotnictví
 • Zásobování potravinami a čerstvou vodou
 • Prevence přírodních a průmyslových katastrof
 • Zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu
 • Ze Země do Vesmíru
 • Fórum mladých inženýrů
 • Ženy ve vědě a inženýrství

Ve foyer paralelně probíhá výstava České a slovenské stavby století a video prezentace u příležitosti 30 let ČKAIT.

Program a další detail najdete na https://www.wec2023.com/

11. 10. 2023