Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inženýrské problémy obnovy památek 

Inženýrské problémy obnovy památek 

Inženýrské problémy obnovy památek  - Centrum stavitelského dědictví NTM se uskuteční v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích

přednášející: zástupci ČKAIT, ČSSI, NPÚ a zahraničních Inženýrských komor

Původní termín konání konference byl zrušen, předpokládá se uskutečnění konference koncem roku 2021.

Termín
-