Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Inženýrský den 2021 - Digitalizace ve stavebnictví

Inženýrský den 2021 - Digitalizace ve stavebnictví

Logo IDKomplexní pohled na digitalizaci ve stavebnictví z pohledu právních předpisů a praxe. Portál stavebníka, elektronické razítko AO, technická digitální mapa, realizace pilotních projektů u dopravních staveb, digitalizace v projektování a provádění staveb (BIM).


Program konference a přednášející:

Konference bude zahájena slavnostním předáním čestných uznání předsedy ČKAIT autorizovaným osobám, které pomáhaly v první linii při řešení následků živelní pohromy v červnu 2021 na jižní Moravě a Lounsku.

Odbornou část moderuje: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

  • Digitální Česko ve vazbě na stavebnictví - Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt., ředitel Státní pokladny Centrum sdílených služeb a Národní agentury pro komunikační a informační technologie
  • Digitalizace v právních předpisech - Ing. Žanet Hadžić, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
  • Digitalizace stavebního řízení - Mgr. Martin Kupka, poslanec Parlamentu ČR
  • Naplňování vládní koncepce zavádění BIM v ČR - Ing. Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO
  • Digitální technická mapa - doc. Ing. Václav Čada, CSc., Katedra geomatiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň
  • Elektronické autorizační razítko AO - Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT
  • Metodika BIM pro dopravní stavby - Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
  • Digitalizace ve fázi navrhování staveb - Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři s.r.o.
  • Digitalizace ve fázi provádění staveb - Ing. Filip Kalina, Útvar technologií a materiálů, Metrostav

Změna programu vyhrazena


Hygienická opatření:

Prezenční účast na konferenci je podmíněna dodržováním platných nařízení, která jsou uvedena na portálu Vlády ČR. Před vstupem do sálu bude kontrolováno splnění podmínek.


MÍSTO KONÁNÍ:
Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno

FORMA:
Online (registrace pro prezenční účast uzavřena)

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Dominika Hejduková
Administrace: Tony Nguyen, tnguyen@ckait.cz, tel.: 227 090 229

TERMÍN KONÁNÍ:
středa 22. 9. 2021, 9:30 - 14:00 hod. - prezence od 9:00 hod.


Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena jedním bodem. Více informací o konferenci naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA

ONLINE FORMU KONFERENCE (přístupové údaje a příloha Vám bude zaslána v úterý 21. 9. 2021)

PREZENČNÍ FORMU KONFERENCE (registrace uzavřena)

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 19. 9. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.


ZÁŠTITY
Konference je pořádána pod záštitou


Logo MMR ČRIng. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR


Logo MPOdoc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA., místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR


Logo MD ČRdoc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA., místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR


Logo SFDIIng. Zbyňka Hořelici, ředitele SFDI


Logo FSV ČVUTprof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze
 


Logo FAST VUTprof. Ing. Miroslava Bajera, CSc., děkana Fakulty stavební VUT v Brně


Logo FAST VŠB-TUOprof. Ing. Radima Čajky, CSc., děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava


Logo Jihomoravský krajMgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje


Logo BrnoJUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna


Termín