Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jak připravit stavby na připojení k optické síti – seminář

Jak připravit stavby na připojení k optické síti – seminář

Přístup k internetu se stal základní potřebou domácností, stejně jako například přístup k pitné vodě nebo elektřině. Proto je vhodné připravit budovu již při stavbě nebo její významné rekonstrukci na přípojku k síti elektronických komunikací. Přednáška se bude věnovat základním legislativním požadavkům, technickým řešením a doporučením, jak budovat vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Zákonné požadavky na nově postavené nebo rekonstruované bytové domy
  • Praktické provedení zákonných požadavků
  • Technické řešení vnitřních rozvodů v bytových domech
  • Infrastruktura uvnitř bytu
  • Infrastruktura v rodinném domě

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Martin Sudík, CETIN

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 30. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 1,5 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 0,5 bodu. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 29. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202442 Ing. Petr Lenoch
2 0005446 Ladislav Novotný
3 0008455 Ing. Zdeněk Čečil