Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jak projektovat kompresorové stanice efektivně a moderně - seminář

Jak projektovat kompresorové stanice efektivně a moderně

Termín konání:
14.02.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Cílem semináře je seznámit posluchače se správným postupem při projektování kompresorových stanic, s alternativními technologiemi a možnostmi dosažení energetických úspor.

Stlačený vzduch je klíčovým médiem, používaným v mnoha (nejen) výrobních procesech. Proto jsou zařízení pro jeho výrobu a distribuci nedílnou součástí výrobních prostorů. Výroba a úprava stlačeného vzduchu hrají zásadní roli pro další následné procesy a správný návrh těchto systémů je základem pro bezproblémové fungování příslušné technologie.

V průmyslových závodech tvoří stlačený vzduch v 20 – 30 % celkové spotřeby elektrické energie, v závislosti na charakteru výroby. Nesprávný návrh a realizace systému stlačeného vzduchu mohou mnohonásobně zvýšit náklady na elektrickou energii.

Přednáška je vhodná pro všechny projektanty a techniky, kteří se zabývají návrhem a stavbou zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součást větších technologických celků ve výrobním procesu.

Program:

Témata přednášky:

  1. Zásady projektování kompresorové stanice
  2. Správná volba technologie pro energetické úspory
  3. Technologie pro alternativní zdroje energie
  4. Příklady

 

Přednášející:

Ing. Jan Černý, Tomáš Dejmek, Ing. Filip Jeník

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 14022024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

OK Praha ČKAIT + IC ČKAIT

Ing. Miroslava Rychetská tel: 227 090 224 mrychetska@ic-ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
2 1200897 Ing. Zbyněk Dvořák