Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jaké nové povinnosti ukládá novela zákoníku práce a jaké výhody přináší? seminář

Jaké nové povinnosti ukládá novela zákoníku práce a jaké výhody přináší? seminář

Přednášející:  Mgr. Kristýna Hájková, Mgr. Jan Buřil

Anotace: Přednáška představí novinky zákoníku práce a zodpoví např. následující otázky: Jaké změny platí již dnes a jaké nás teprve čekají? Jak je třeba upravit pracovní smlouvy a co s těmi již uzavřenými? Mají „dohodáři“ nárok na dovolenou? Musí zaměstnavatel hradit náklady zaměstnanců na tzv. „home-office“? Zmíněna bude i problematika elektronizace doručování pracovněprávních dokumentů včetně souvisejících povinně poskytovaných informací.

Program: 

  • Účinnost novely a jednotlivých změn
  • Nové povinné náležitosti pracovních smluv i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Digitalizace v pracovním právu: nová pravidla pro doručování písemností
  • Novinky pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Pravidla pro výkon práce na dálku – „home-office“
  • Lepší předvídatelnost pro kalkulování s počty zaměstnanců

Pořadatel: OK Praha ČKAIT + Informační centrum ČKAIT s.r.o

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 21.11.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 21112023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005446 Ladislav Novotný
2 1102615 Ing. Lenka Bestová
3 0002082 Ing. Jiří Laitner