Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20. Únor 2020

Olomouc
Termín:

Seminář CŽV - Technický dozor stavebníka

SVI ČKAIT
Termín:

SEMINÁŘ SVI: Kolektory - koncepce a projekt

IT ČKAIT
Termín:

Webinář - Kolektory - koncepce a projekt

České Budějovice
Termín:

Co je nutné pro úspěch BIM projektu