Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

01. září 2020

Hradec Králové
Termín: -

BIM – Datový standard – standard negrafických informací 3D modelu – SNIM

Hradec Králové
Termín: -

BIM – Digitální procesy

Hradec Králové
Termín: -

BIM pro navrhování, provádění a předání stavby

Hradec Králové
Termín: -

BIM model