Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

29. září 2020

SVI ČKAIT
Termín:

Stavby založené na zemních vrutech - webinář

Ústí nad Labem
Termín:

Řízení provádění stavby