Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

30. září 2020

SVI ČKAIT
Termín:

Judikatura ke stavebnímu zákonu - webinář