Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18. leden 2021

Olomouc
Termín:

Valná hromada oblasti Olomouc 2021

Karlovy Vary
Termín:

Zasedání výboru oblasti ČKAIT KV