Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

16. červen 2021

SVI ČKAIT
Termín:

BIM a energetické úspory – webinář - zrušeno