Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

06. září 2021

Hradec Králové
Termín:

Nový stavební zákon