Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

25. září 2021

České Budějovice
Termín: -

Odborná exkurze Chebsko