Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

01. listopad 2021

Hradec Králové
Termín:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Pardubice
Termín: -

Prováděcí vyhlášky nového stavebního zákona - webinář