Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

09. listopad 2021

Olomouc
Termín:

Bezvýkopové technologie - seminář