Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

11. listopad 2021

SVI ČKAIT
Termín:

Stavební akustika - seminář - zrušeno

SVI ČKAIT
Termín:

Stavební akustika - webinář