Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

18. listopad 2021

SVI ČKAIT
Termín:

Nová zelená úsporám pokračuje – seminář

SVI ČKAIT
Termín:

Nová zelená úsporám pokračuje – webinář