Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

29. listopad 2021

SVI ČKAIT
Termín:

Nový stavební zákon - seminář - zrušeno

SVI ČKAIT
Termín:

Nový stavební zákon - webinář