Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

27. leden 2022

Brno
Termín:

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno 2022