Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

02. květen 2022

SVI ČKAIT
Termín:

Věcná práva – webinář

SVI ČKAIT
Termín:

Věcná práva – seminář