Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

06. květen 2022

ČKAIT
Termín:

Setkání lídrů digitalizace 2022