Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

16. květen 2022

Ústí nad Labem
Termín:

Odstraňování staveb a dodatečné povolení - webinář